You are currently viewing MORENI: S-a aprobat planul urbanistic pentru construirea Galeriilor Comerciale

MORENI: S-a aprobat planul urbanistic pentru construirea Galeriilor Comerciale

La Moreni s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construcţia Galeriilor comerciale din localitate.
Astfel, în zona Kaufland, o nouă investiţie privată va prinde contur.
Desfiinţare clădiri existente, construire imobile cu regim de înălţime Parter înalt cu funcţiunea de Galerii comerciale, amenajare accese auto şi pietonale, realizare de parcaje la sol, amenajarea incintei cu spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, sistematizarea verticală a terenului, branşamente la utilităţi, amplasare post trafo, împrejmuire teren şi organizare de şantier.