You are currently viewing EDUCAȚIE : Raportul „România Educată”,  a fost adoptat de Guvern

EDUCAȚIE : Raportul „România Educată”, a fost adoptat de Guvern

Raportul prezidențial „România Educată” a fost adoptat prin memorandum de către Guvern. Raportul este un document de 137 de pagini, structurat pe șapte capitole principale.
Una din modificări se referă la modificarea denumirii colegiilor la care se poate intra fără bacalaureat, din „colegii universitare” în „colegii terțiare nonuniversitare”
Alte modificări se referă la evaluările anuale la clasele primare, acestea ne mai fiind prevăzute în schema parcursului școlar, ca si tezele unice de la gimnaziu, care se susțin în prezent, acum fiind înlocuite cu evaluarea curentă, la clasă, prin note .
Țintele proiectului „România educată” sunt următoarele:
-Creșterea finanțării educației pentru atingerea unui procent minim de cheltuiala publică, corelat cu media alocărilor pentru educație în statele membre ale UE;
-Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii, până la un nivel de cel mult 10%;
-Reducerea cu minimum 50% a prezentei rate de analfabetism funcțional, astfel încât, la orizontul 2030, să ajungă la cel mult 20%;
-Până în 2030, toți profesorii să aibă competențe digitale de bază (inclusiv de predare prin instrumente digitale – digital literacy) și cel puțin 85% dintre elevii de clasa a VIII-a să aibă competențe digitale de bază;
-Până în 2030, minimum 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani vor fi absolvenți de studii superioare;
-Până în 2030, 30% dintre copiii cu vârsta până în 3 ani participă la educație preșcolară;
-Până în 2030, 2500 de creșe eficiente energetic se vor construi la nivel național;
-Pănâ în 2025, va fi realizat un curriculum național pentru toate nivelurile de educație timpurie;
-Până în 2030, cel mult 20% dintre tinerii în vârstă de 15 ani vor mai avea competențe scăzute la citire, matematică și științe conform metodologiei testelor PISA (în prezent, înregistrăm un procent de 41% citire, 47% matematică și 44% științe).