You are currently viewing NU-ȚI UITA ISTORIA: 26 IUNIE – ZIUA DRAPELULUI ROMÂNIEI

NU-ȚI UITA ISTORIA: 26 IUNIE – ZIUA DRAPELULUI ROMÂNIEI

Prin Legea Nr. 96 din 20 mai 1998, Parlamentul României proclamă ziua de 26 iunie drept Ziua Drapelului Național al României.
Dar istoria Drapelului Național începe mult mai devreme, în anul 1834, când domnitorul Țării Românești, Alexandru Ghica, a supus aprobării sultanului Mahmud al II-lea modelul drapelelor și pavilioanelor navelor de luptă, ca fiind un steag cu benzi de culoare roșie, albastră și galbenă.
În anul 1840, domnitorul Ghica a adoptat un nou model pentru primul tricolor roșu-galben-albastru, având culorile pe orizontală, cu roșu în partea superioară și lățimi egale ale benzilor, iar în centru se afla un scut alb boldat cu aur și mobilat cu acvila romană, încoronată princiar și cruciată.

Drapelul de luptă al Țării Românești – 1840-1848

 

În timpul Revoluției de la 1848, după fuga domnitorului Țării Românești, Gheorghe Bibescu, Guvernul provizoriu de la București a emis, la 14/26 iunie 1848, primul decret privind Steagul Național, în care se stipula: „Steagul Național va avea trei culori: roșu, galben și albastru”, urmând ca deviza scrisă pe flamuri să fie: „Dreptate, Frăție”.

Drapel cu fâșia în poziție verticală-Anul 1848

 

Culorilor li se atribuia pentru prima dată o semnificație: roșul semnifică frăția, galbenul exprimă bogăția ogoarelor, albastrul semnifică libertatea.
Benzile erau împărțite egal pentru a reprezenta principiul egalității, iar orientarea lor înspre în sus semnifica verticalitatea poporului român.
Drapelul tricolor a fost sfințit, a doua zi, în cadrul unei mari adunări poporale, pe Câmpia Filaret, devenită Câmpia Libertății.

 

 DECRETUL NO. 252 AL GUVERNULUI PROVISORIU AL ȚĂRII-ROMÂNESCI
(MONITORUL ROMÂN. NO. 6. 1848. 19. VII)

DREPTATE, FRĂȚIE.
ÎN NUMELE POPOLULUI ROMÂN.
GUVERNUL PROVISORIU.

VĂZÂNDU-SE CĂ NU S-A ÎNȚELES ÎNCĂ CUM TREBUIESC FĂCUTE STINDARDELE NAȚIONALE,
DECRETĂM:
ART. 1. STINDARDELE VOR FI TRICOLORE.
ART. 2. COLORILE SÎNT: ALBASTRU ÎNCHIS, GALBEN DESCHIS ȘI ROȘU CARMIN.
ART. 3. LÂNGĂ LEMN VINE ALBASTRU, APOI GALBEN ȘI APOI ROȘU FÂLFÂIND.
DOMNUL MINISTRU DIN NĂUNTRU ESTE RUGAT A ÎNGRIJI CA NUMAI DECÂT TOATE STINDARDELE SĂ SE FACĂ POTRIVIT CU ACEST DECRET.

 

MEMBRII GUVERNULUI: NEOFIT, MITROPOLIT AL UNGRO-VLACHIEI, N. BĂLCESCU, CHR. TELL, I. C. BRĂTIANU, ST. GOLESCU, N. MINCO, C. A. ROSETTI.

NO. 252.

Prof. Petre Cristin