You are currently viewing PASTILA DE GRAMATICĂ: Despre relative
Concept de l’écriture et de la littérature avec un crayon duquel s’échappe les lettres de l’alphabet symbole de l’inspiration.

PASTILA DE GRAMATICĂ: Despre relative

Pronumele relative sunt: „care”, „cine”, „ce”, „cât” și „ceea ce”. Având în vedere că gramatica relativelor este destul de complexă, în limba neîngrijită apar greșeli de diverse tipuri.

Cea mai răspândită este omiterea prepoziției „pe” în fața pronumelui relativ „care” complement direct: „Filmul care l-am văzut mi-a plăcut.”. Enunțul corect este „Filmul pe care l-am văzut mi-a plăcut.”.

O altă greșeală se referă la utilizarea lui „care” invariabil și la reluarea lui în interiorul enunțului: „Profesorul care te-ai certat cu el e Ionescu.”, corect fiind „Profesorul cu care te-ai certat e Ionescu.”.

Pe de altă parte, apar greșeli de acord ale pronumelui relativ „care” la genitiv, atunci când este precedat de articolul „al”, acest acord fiind unul de tip încrucișat: articolul se acordă cu substantivul care apare după relativ, iar relativul se acordă cu substantivul care se află îninte de articol:

  • Fata a cărei mamă…
  • Fata al cărei tată…
  • Băiatul a cărui mamă…
  • Băiatul al cărui tată…

Să fim atenți și la utilizarea cuvântului „lui” înaintea formei „cui” sau „cine”: „A lui cui este stiloul?” sau „A lui cine este stiloul?”!  Formacorectăeste: „Al cui este stiloul?”.

De asemenea, trebuie să acordăm atenție ortografiei relativului compus „ceea ce”, pe care, nu de puține ori, îl vedem scris „cea ce”.

 

Nu uitați să apelați la un profesor sau la o lucrare de specialitate ori de câte ori aveți neclarități cu privire la limba română!

Bibliografie:

Pană Dindelegan, Gabriela, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, Editura ”Univers Enciclopedic Gold”, București, 2019;

DEX, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Editura ”Univers Encilopedic”, București, 2016.

 

Prof. Dorina Enache

Prof. Florentin Daniel Gheorghe