You are currently viewing EDITORIAL: Bustul lui Ion Heliade Rădulescu (1802-1872), realizat în 1902 la Târgoviște de Frederick Storck

EDITORIAL: Bustul lui Ion Heliade Rădulescu (1802-1872), realizat în 1902 la Târgoviște de Frederick Storck

  • Post category:Editorial

În anul 1902, în lunile februarie-august, s-a desfăşurat o corespondenţă fructuoasă între Primăria Târgoviște şi Prefectura județului Dâmbovița, Serviciul Tehnic Judeţean Dâmboviţa, privind realizarea unor lucrări pe Bulevardul Carol I, printre care şi un rond, în punctul Ciocârlan, în care se putea așeza una din statuile sau busturile „ proectate a se ridica oamenilor iluştri născuţi în Târgovişte”: o statuie ce includea și bustul lui Ion Heliade Rădulescu, realizat în marmură albă de sculptorul Frederick Storck (1872-1920), fostul elev al lui Rodin. Prefectul judeţului Dâmboviţa, domnul Constantin I. Nicolaescu care era şi preşedintele Comitetului de iniţiativă pentru ridicarea în Târgovişte a unui bust a lui Ion Heliade  Rădulescu, îi comunica primarului oraşului Târgovişte, prin adresa nr. 515/2 februarie 1902, următoarele: „Comitetul, nedispunând pentru aceasta de alte fonduri, decât acelea ce le va putea aduna din subscripțiuni benevole și din serbările ce va organiza, facem un călduros apel și la Dumneavoastră, și vă rugăm a stărui pe lângă Onoratul Consiliu Comunal ce prezidați, ca la formarea bugetului exercițiului viitor 1902-1903, să înscrieți o subvențiune, cât veți crede de cuviință, spre a veni în ajutorul ridicării acelui bust”. Același Comitet pentru ridicarea unui bust lui Ion Heliade Rădulescu, prin vice-președintele acestuia, însuși primarul orașului Târgoviște, se adresa la 12 februarie 1902, Prefectului Local, cu rugămintea ca „suma ce onor Consiliul va decide a ni se acorda, vă rugăm a se înainta domnului C. Alessandrescu, revizor școlar al județului, care a binevoit a primi sarcina de casier al comitetului”.
La 19 martie 1902, Serviciul Tehnic al Județului Dâmbovița, reprezentat de inginerul județului V. Bruneanu, prin adresa nr. 131/1902, de comun acord și cu arhitectul orașului D. Athanasescu, se adresa primarului orașului, răspunzând adresei Primăriei nr. 475/15 februarie 1902, prin care anunța că a întocmit un memoriu, un caiet de sarcini și deviz estimativ, privind construirea unui rond pe Bulevardul Carol I, la răspântia Ciocârlan, unde ar urma să fie amplasat bustul lui Ion Heliade Rădulescu. Pentru a putea fi construit rondul respectiv, așa cum reiese din Memoriul întocmit de către V. Bruneanu, inginerul județului, acesta are un diametru de 32 metri, iar împreună cu toată suprafața „șoseluită” și trotoarul, ar avea un diametru de 46 metri, cu raza de 23 de metri, care cuprind și suprafețe din teritoriile vecine, după cum urmează: colțul grădinii Ciocârlan, proprietatea domnului Constantin I. Nicolaescu în suprafață de 43,50 m², colțul curții domnului Lazăr Lăzărescu, în suprafață de 18 m², și colțul locului domnului Scarlat Michăescu, în suprafață de 6, 30 m².

În ceea ce privește Devizul Estimativ pentru construcția rondului situat pe Bulevardul Carol I, la răspântia Ciocârlan, unde urma să fie amplasat bustul lui Ion Heliade Rădulescu, așa cum reiese din estimarea din 1 martie 1902 a lucrărilor, de către inginerul județului V. Bruneanu, de comun acord cu arhitectul orașului, suma totală ar fi de 1051 lei. Toate demersurile privind ridicarea unui bust lui Ion Heliade Rădulescu în Târgoviște, au atras atenția și Școlii de Arte și Meserii din București, care prin adresa nr. 368/28 martie 1902, se adresa Primarului orașului de la Chindie, prin care anunța că se oferă „a confecționa bustul Marelui bărbat literat Ion Heliade Rădulescu, în mărime ceva mai mare ca naturală cu prețul de 2000 de lei, predat pe vagon în Gara de Nord din București”. Prin Deciziunea nr.3/3 aprilie 1902, Lazăr Petrescu, primarul urbei Târgoviște, în baza votării și aprobării bugetului pentru exercițiul bugetar din 1902, prevăzut la art. 89, a aprobat suma de 1000 lei, ca subvenție Comitetului pentru ridicarea bustului marelui literat Ioan Heliade Rădulescu, fiind mandatat în acest sens pentru a preda suma alocată domnului Constantin I. Nicolaescu, prefectul județului Dâmbovița, pe C. Alessandrescu, revizorul școlar și casierul Comitetului.

Târgoviște – Bulevardul Carol I și statuia lui Ion Heliade Rădulescu, CP, Depozitul Universal Șaraga, str. Lipscani, no.1, București

Imediat după 3 aprilie 1902, când fusese aprobat fondul pentru construirea bustului, Comitetul pentru ridicarea unui bust lui Ion Heliade Rădulescu, a înaintat adresa nr. 9/8 aprilie 1902, Primarului orașului Târgoviște, prin care îl înștiința că încheiase un pre-contract cu sculptorul bucureştean Frederick Storck (1872-1942), pentru execuţia acestuia care trebuia să fie gata până la 25 septembrie acelaşi an. Este interesant de aflat opinia marelui sculptor, vis-à-vis de executarea bustului marelui literat Heliade Rădulescu: „Domnul Storck se angajează a executa bustul în perfectă asemănare, mai întâi în lut, și nu va procede la executarea sa în marmură, decât după ce acest model care va fi gata în ziua de 14 iulie 1902, va fi fost aprobat de domnul Constantin I. Nicolaescu, sau un alt delegat al Comitetului. Cheltuiala transportului, precum și a montării monumentului, privesc pe domnul Frederick Storck, iar facerea fundațiilor privește pe Comitet”.
De menționat aici, este și suma pentru care renumitul sculptor a executat lucrarea, aceasta fiind în sumă de 6500 lei, plătibilă în trei rate: prima rată, de 2500 lei, la semnarea contractului, a doua rată, în valoare de 1000 lei, la aprobarea modelului în lut al bustului, iar a treia rată de 3000 lei, la predarea monumentului așezat fix le locul indicat de Comitetul pentru ridicarea bustului lui Ion Heliade Rădulescu. Pentru bunul mers al lucrărilor și respectarea angajamentelor, D. Athanasescu, arhitectul orașului, se adresa primarului urbei Târgoviște, prin adresa nr. 171/10 iunie 1902, prin care înștiința că erau respectate toate cerințele construirii rondului situat pe Bulevardul Carol I, în punctul Ciocârlan, privind amplasarea bustului lui Ion Heliade Rădulescu. Arc peste timp, la sfârșitul primului război mondial, bustul lui Ion Heliade Rădulescu a avut de suferit ca urmare a pagubelor și stricăciunilor trupelor de ocupație austro-germane, așa cum reiese din spusele inginerului orașului, Ștefan Sachelaride, acesta întocmind la 9 februarie 1920 un act de expertiză și înaintat Administrației Financiare Dâmbovița, prin care lucrările pentru refacerea bustului însumau 12.000 lei.

Astăzi, bustul marelui Ion Heliade Rădulescu este amplasat total arbitrariu, în scuarul Primăriei orașului Târgoviște, deși, considerăm ca un act reparatoriu, acesta ar trebui instalat acolo unde a fost destinat inițial și realizat proiectul de către marele Frederick Storck, adică în rondul „Ciocârlan”, actualul sens giratoriu care ne îndrumă pașii către Bulevardul Carol I.

Surse:

-Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Dâmbovița, fond Primăria orașului Târgoviște, dosar 16/1902

 

Prof. dr. Cornel Mărculescu