You are currently viewing SOCIAL: Data limită până la care românii îşi mai pot cumpăra vechime în muncă pentru pensie

SOCIAL: Data limită până la care românii îşi mai pot cumpăra vechime în muncă pentru pensie

  • Post category:Social

Cetățenii românii care vor să-şi cumpere vechime în muncă pentru a avea acces la pensia pentru limită de vârstă sau anticipată mai au timp să o facă până la sfârșitul lunii august.
Conform legii, cei care nu îndeplinesc condiția stagiului de cotizare pot să contribuie la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări sociale pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială.
Potrivit OUG 163/2020, care ulterior a fost modificată prin legea 168/2021, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.
Ţinând cont de faptul că salariul minim a urcat la 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023, cota urcă la 750 lei, de la 638 de lei în 2022. Altfel dacă cineva vrea să cumpere 1 an de vechime va trebui să plătească 9.000 de lei.
plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2023.
În situația în care la data de 31 august 2023 contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.
Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.
Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială și efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.