You are currently viewing MORENI:  Certificatul Verde Covid este obligatoriu în municipiu

MORENI: Certificatul Verde Covid este obligatoriu în municipiu

  • Post category:Actual

În vederea respectării şi a conformării cu prevederile actelor normative subsecvente în vigoare atât de la nivel naţional, cât şi de la nivel judeţean, în privinţa prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, vă informăm că pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Moreni OPERATORII ECONOMICI au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea «Verificare reguli interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verde.
Măsura trebuie aplicată DE ÎNDATĂ de către operatorii economici:

– care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase;

– care desfăşoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în interiorul centrelor comerciale;

– care desfăşoară activităţi în baruri, cluburi şi discoteci;

– care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc sau care administrează săli de jocuri;

– care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise;

– care organizează cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene;

– care organizează şi desfăşoară activităţi în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;

– care organizează şi desfăşoară în aer liber spectacole, concerte, festivalurile publice şi private sau alte evenimente culturale.

PRIMARIA MORENI