You are currently viewing ANUNŢ DE PRESĂ: LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „EXTINDERE SI DOTARE SCOALA BOBOCI CU 8 SALI DE CLASA SI 3 LABORATOARE, SALA DE SPORT, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE”

ANUNŢ DE PRESĂ: LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „EXTINDERE SI DOTARE SCOALA BOBOCI CU 8 SALI DE CLASA SI 3 LABORATOARE, SALA DE SPORT, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE”

Comuna Dragodana , în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de finanțare Nr. 6776/19.03.2021 cu titlul „EXTINDERE SI DOTARE SCOALA BOBOCI CU 8 SALI DE CLASA SI 3 LABORATOARE, SALA DE SPORT, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE”, cod SMIS 124854, cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunatațirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1b/7 regiuni Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învațamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.
Obiectivul general al proiectului reprezinta „EXTINDERE SI DOTARE SCOALA BOBOCI CU 8 SALI DE CLASA SI 3 LABORATOARE, SALA DE SPORT, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE”

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunatatirea infrastructurii educationale din comuna Dragodana prin extindere si dotarea scoalii cu 8 sali de clasa si 3 laboratoare, sala de sport, amenajare incinta si imprejmuire din satul Picior de Munte, comuna Dragodana, judetul Dâmbovita.
2. Crearea de conditii adecvate pentru desfasurarea activitatilor sportive si educationale in cadrul scolii prin dotarea corespunzatoare a investiiei propuse.

Valoarea totală a proiectului este de 9,828,829.36 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 9,632,252.76lei, contribuția din bugetul național este de 1474324.40 lei, și o contribuție proprie în proiect a beneficiarului,în valoare de 196,576.60 lei
Data de începere a proiectului: 19.03.2021
Data finalizării proiectului: 31.12.2023.
Loc de implementare: localitatea Dragodana, județul Dâmbovița.
Adresa: Strada Principala nr. 103, Localitatea: Dragodana, sat Picior de Munte, Cod postal: 137200, Judetul: Dâmbovita, Tara: România.
Persoană de contact: dl. SANDU GHEORGHE, cu următoarele date de contact: telefon: 0723207038, fax: 0245719189, e-mail: pr_dragodana@yahoo.com.