You are currently viewing ANUNT: Finalizarea proiectului „ Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat de pe raza comunei Razvad in vederea gestionarii situatiei generate de virusul SARS-COV2”

ANUNT: Finalizarea proiectului „ Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat de pe raza comunei Razvad in vederea gestionarii situatiei generate de virusul SARS-COV2”

UAT COMUNA RĂZVAD, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat de pe raza comunei Razvad in vederea gestionarii situatiei generate de virusul SARS-COV2A”, cod SMIS 149999, finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale:
Contractul de finanțare nr. 1493/30.05.2022, a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management 2014-2020

Valoarea totală a proiectului a fost de 318.552,76 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 313.937,50 lei.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS-COV-2 in sistemul public de educatie preuniversitara din Comuna Razvad, jud. Dambovita.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dotarea unitatilor de invatamant privind realizarea investitiilor necesare pentru cresterea si consolidarea capacitatii de reactie a sistemului public de educatie preuniversitara din comuna Razvad, jud. Dambovita, la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS- COV-2 in beneficiul a peste 600 de persoane ( copii, cadre didactice si personal non-didactic) din aceste unitati de invatamant, in cadrul: 1. Scoala cu clasele I-VIII, sat RAZVAD, adresa: strada Dispensarului nr.53 sat Razvad. 2. Scoala cu clasele I-VIII, sat VALEA VOIEVOZILOR, adresa: strada Tudor Vladimirescu nr.11, sat Valea Voievozilor. 3. Gradinita cu program normal nr. 1, sat RAZVAD (RJ), adresa: strada Principala nr.405, sat Razvad. 4. Gradinita cu program normal, sat GORGOTA, adresa: strada Principala nr.29, sat Gorgota. 5. Gradinita cu program normal, sat VALEA VOIEVOZILOR, adresa: strada Tudor Vladimirescu nr.6, sat Valea Voievozilor.

Durata de implementare a proiectului a fost de 26 luni (01.01.2021 – 31.03.2023).

Rezultatul imediat atins al proiectului a fost achiziționarea de echipamente, dotări și materiale sanitare, igienă și protecție necesare diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-COV-2 în comuna Răzvad, jud. Dâmbovița.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională- REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Str. Principala, nr. 350, comuna Răzvad, județ Dâmbovița, România, cod poștal -, telefon 0245677516, fax 0245677530, poștă electronică comunarazvad@gmail.com.