You are currently viewing CAMERA DE COMERȚ DÂMBOVIȚA: Seminar în format hibrid cu tema 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧ț𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐳𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭̦𝐚̆ 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐚̆

CAMERA DE COMERȚ DÂMBOVIȚA: Seminar în format hibrid cu tema 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧ț𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐳𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭̦𝐚̆ 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐚̆

La sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a avut loc, în format hibrid, seminarul interactiv cu tema “𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧ț𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐳𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭̦𝐚̆ 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐚̆”.
Seminarul a fost susținut de Elisabeta Persinaru, Director Direcția Juridică a Camerei de Comerț și Industrie a României.
În cadrul seminarului s-au dezbătut subiecte de interes pentru participanți:
-Forța majoră – cadrul legal, prezentarea legislației naționale și internaționale;
-Avizarea cazurilor de forță majoră –competența exclusivă a Camerelor de Comerț;
-Reguli de avizare;
-Implicațiile juridice ale invocării Forței majore;
-Clauza de forță majoră recomandată în contracte;
-Forța majoră vs. Caz fortuit;
-Forța majoră vs. Impreviziune;
-Studii de caz, networking;

Camera de Comerț este unica instituție din România abilitată să avizeze existența cazului de forță majoră la solicitarea scrisă a companiilor.
Forța majoră atrage, după caz, încetarea de drept a valabilității contractelor semnate, dacă există imposibilitatea totală și definitivă de executare a obligațiilor asumate, respectiv suspendarea executării obligațiilor contractuale, daca există imposibilitate temporară de executare a obligațiilor.
Serviciul Juridic și Consultanță Societăți, al Camera de Comerț Dâmbovița vă stă la dispoziție cu informații privind clauzele contractuale obligatorii și specifice .
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița