You are currently viewing ECONOMIC: Schimbări importante în beneficiul pensionarilor din sistemul public

ECONOMIC: Schimbări importante în beneficiul pensionarilor din sistemul public

  • Post category:Economic

La Consiliul Economic şi Social (CES) se află, spre avizare, o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010, ce vor aduce schimbări importante, în beneficiul pensionarilor din sistemul public.
1.articolul 85 din Legea 263/2010, după alineatul (2) se adaugă următoarele alineate:

(3) În cazul în care durata căsătoriei e mai mică de 10 ani, dar de cel puţin un an, cuantumul pensiei de urmaş, cuvenit soţului supravieţuitor, se diminuează cu 0,58% pentru fiecare lună, respectiv cu 7% pentru fiecare an de căsătorie care lipseşte din durata de 10 ani, se arată în propunerea legislativă aflată la CES.

(4) Dispoziţiile articolului 2 alineatul (4) din OUG 6/2009, aprobată prin Legea 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică persoanelor prevăzute la alineatul (3).”
-Vor primi pensie de urmaş şi soţii a căror căsătorie a durat mai puţin de 10 ani.
-Soţul supravieţuitor va primi pensie de urmaş şi dacă are mai puţin de 10 ani de căsătorie, dar va fi penalizat pentru fiecare an în minus faţă de pragul de 10 ani de căsătorie
-reglementează acordarea dreptului la pensie de urmaş pentru soţul supravieţuitor şi în situaţia în care durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar de cel puţin un an, prin aplicarea unei penalităţi de 0,58% pentru fiecare lună, respectiv 7% pentru fiecare an de căsătorie în minus faţă de pragul de 10 ani.

2.la articolul 55 din Legea 263/2010, după alineatul (2) se adaugă următorul alineat:

(3) Pentru activitatea desfăşurată în fracţiuni de ani, exprimate în luni de zile sau în zile, se aplică reducerea (n. red. vârstei standard de pensionare) proporţional cu timpul lucrat.”
vor să fie luate în considerare şi perioadele de timp fracţionate (luni, zile) la calculul stagiului de cotizare realizat în condiţii deosebite, speciale de muncă. În acest caz, se va aplica reducerea vârstei de pensionare proporţional cu timpul lucrat.

3.La articolul 165, alineatul (1) se schimbă şi va avea următorul cuprins:

(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de stat.
1¹) Venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, prevăzut la alineatul (1) se dovedeşte prin adeverinţă eliberată conform modelului prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Muncii nr. 487 din 2021, eliberată pe baza statelor de plată de angajatori sau alte persoane juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date.
(1²) În situaţiile prevăzute la alineatul (1), în care, pentru o anumită perioadă, care constituie stagiu de cotizare, nu se poate face dovada venitului total lunar realizat, brut sau net, după caz, salariile prevăzute la alineatul (1), care se utilizează pentru determinarea punctajelor lunare, sunt salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:
-salariile brute – până la 1 iulie 1977;
-salariile nete – de la 1 iulie 1977 până la 1 ianuarie 1991;
-salariile brute – de la 1 ianuarie 1991.

Articolul 166 din Legea 263/2010 se modifică astfel:
(1) La determinarea punctajelor lunare se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, aşa cum a fost înscris în declaraţia nominală de asigurare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi 1 ianuarie 2018, respectiv baza de calcul pentru CAS după 1 ianuarie 2018.
(2) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001 se utilizează venitul asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială.

Prevederile enumerate mai sus fac parte dintr-o propunere legislativă, drept care deocamdată nu se aplică.
Pentru a intra în vigoare, legea trebuie să fie adoptată de Parlament şi publicată în Monitorul Oficial.