You are currently viewing MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA a V-a

MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA a V-a

 • Post category:Editorial

ELEMENTE DE GEOGRAFIE ECONOMICĂ

Bogăţiile solului: teren fertil sau sărac. [Câteva date statistice asupra planurilor de culturi şi a realizărilor efective]

Tipuri de sol. Din punct de vedere agrogeologic, se ântâlnesc 5 feluri de sol.

 1. Solul brun roşcat de pădure, care se întinde în partea sudică a judeţului, până la comunele: Glâmbocata, Băduleşti, Gura Foii, Dragodana, Produleşti, Beşteloaia, Bolovani, Colentina Nouă, Cojasca, Tătărăi.
 2. Podzolul brun se găseşte în partea de mijloc a judeţului, având ca limită nordică comunele: Scheiul, Dragomireşti, Aninoasa, Gorgota, Gura Ocniţei.
 3. Podzolul degradat ocupă regiunea de nord a judeţului până la comuna Moroeni.
 4. Solul schelete în regiunea muntoasă.
 5. De-a lungul râurilor ce brăzdează judeţul nostru, întâlnim soluri formate pe aluviuni, soluri mai tinere, într-un stadiu mai puţin avansat.

Repartiţia terenului. Suprafaţa judeţului Dâmboviţa (344.000 Ha) se împarte în felul următor:

138.607 Ha teren arabil.

1.579 Ha vii.

12.309 Ha livezi de pomi.

5.540 Ha vetre de sat.

6.257 Ha grădini de zarzavat.

46.498 Ha fâneţe naturale şi păşuni.

97.317 Ha păduri.

35.893 Ha terenuri neproductive.

344.000 Ha total.

Repartiţia proprietăţii funciare.

O deosebită importanţă reprezintă repartiţia proprietăţii agricole.

Din tabelul de mai jos se vede cum se repartizează proprietatea funciară, după numărul proprietarilor şi întinderea proprietăţilor.

ProprietăţiProprietari număr%Întinderea Hectare%Întinderea mijloc. de proprietar în Ha
Până la 10 Ha82.69198,81146.00270,801,7656
De la 10-100 Ha8561,0224.38811,8328,4907
Peste 100 Ha1370,1735.81517,37261,4234
Total83.684100206.2051002,4641

Din suprafaţa totală a pământului cultivat 70,80% constituie proprietatea mică până la 10 Ha în mâna a 82.691 proprietari şi cu o medie de 1,7656 Ha. Proprietatea mijlocie până la 100 Ha constituie 11,83% în mâna a 856 proprietari şi proprietatea mare de peste 100 Ha este de 17,37% în mâna a 137 proprietari.
Acest lucru prezintă o importanţă deosebită pentru economia agricolă a judeţului nostru precum şi pentru instituţiile ce au misiunea de a organiza şi îndruma.
Din suprafaţa totală a pământului cultivat 70,80% constituie proprietatea mică până la 10 Ha în mâna a 82.691 proprietari şi cu o medie de 1,7656 Ha. Proprietatea mijlocie până la 100 Ha constituie 11,83% în mâna a 856 proprietari şi proprietatea mare de peste 100 Ha este de 17,37% în mâna a 137 proprietari.
Acest lucru prezintă o importanţă deosebită pentru economia agricolă a judeţului nostru precum şi pentru instituţiile ce au misiunea de a organiza şi îndruma.
Evoluţia suprafeţelor ocupate cu diferite plante agricole şi recoltele lor medii la Ha.

1) Cereale.

Din datele centralizate pe anii 1932-1938 inclusiv, rezultă că principalele cereale: grâu, orz, ovăz, secară, în ceea ce priveşte suprafeţele însămânţate şi producţiile medii la Ha, au variat după cum reiese din tabelul de mai jos. […]
Dacă examinăm statistica grâului de la 1932 până în prezent, constatăm că de la 17.825 Ha semănate în 1932, am ajuns la 39.102 Ha în 1939.
Creşterea suprafeţei cultivate cu grâu nu-şi găseşte justificarea în creşterea preţului la acest produs, fiindcă în tot acest timp preţul a variat foarte puţin.
Din cauza însă a secetelor care s-au succedat în câţiva ani consecutivi, secete care au compromis mai mult cultura porumbului şi în special cultura cerealelor de primăvară, cultura grâului s-a întins pe o suprafaţă tot mai mare.
Datorită faptului că o parte din oameni sunt mobilizaţi şi cultura grâului nu necesită prea multe braţe în lucrările culturale, suprafaţa semănată este în creştere în anul 1942/1943.

Camera de Agricultură pentru mărirea producţiei stabileşte norme de îndeplinit.

 1. Susţinerea soiurilor selecţionate ca: american 15 Bankut.
 2. Introducerea unei culturi premergătoare potrivită acestei plante (borceag, mazăre, rapiţă) care va ridica producţia cu 15-20%.
 3. Întrebuinţarea îngrăşămintelor de superfosfat în cantitate de 200 kg la Ha, mai ales după culturile premergătoare leguminoase.
 4. Cultivarea grâului în 2 arături.
 5. Întrebuinţarea de sămânţă bine curăţată, tratată şi semănată mecanic.

Aceste norme s-au stabilit în urma culturilor comparative făcute la câmpul de experienţă ale I.C.A.R., de la Văcăreşti şi Pitaru, precum şi pe baza culturilor demonstrative, făcute în decurs de mai mulţi ani în judeţul nostru.

Prof.univ.dr.habil. Iulian Oncescu,
Prof.dr. Cornel Mărculescu