You are currently viewing EDITORIAL: 30 august 1940- Diktatul de la Viena

EDITORIAL: 30 august 1940- Diktatul de la Viena

  • Post category:Editorial
Convins că ,,la primul foc de armă vor înceta toate expediţiile de petrol din România către Germania şi Italia”, că în caz de război ,,victoria Ungariei nu era deloc sigură”, că ,,un conflict în Balcani nu poate fi decât defavorabil Ungariei”, Hitler apreciază că pentru protejarea intereselor Germaniei se impunea şantajul: ,,Trebuie să impresionăm deci România şi Ungaria cu urmările grave pe care le-ar avea pentru ele persistenţa într-o atitudine intransigentă. Trebuie să li se arate limpede că un conflict ar fi în dezavantajul ambelor ţări şi că Germania şi Italia îşi vor apăra în orice caz interesele, dacă va fi cazul. Este deci oportun ca ambele ţări să accepte compromisul. Ungaria trebuie să accepte efectiv orice compromis deoarece nu ar obţine nimic prin propriile ei eforturi, ci datorează satisfacerea revendicărilor ei exclusiv fascismului şi naţional-şovinismului. României trebuie să i se arate limpede că un compromis cu Ungaria înseamnă totuşi salvarea unui teritoriu naţional care, urma urmelor este încă destul de mare… De altfel, Italia şi Germania trebuie să se gândească dacă nu ar fi indicat să dea o asigurare în legătură cu existenţa statului român în continuare, deoarece, după reglementarea conflictului, integritatea teritorială a acestui stat este efectiv în interesul Italiei şi Germaniei”.
Amiralul Horthy și Hitler
 Ca urmare, Füherul a decis ca noua linie de demarcaţie româno-ungară să corespundă intereselor şi planurilor viitoare de acţiune germane: stăpânirea (prin intermediul Ungariei) a crestelor Carpaţilor Orientali, pătrunderea până aproape de Braşov pentru a ,,proteja” zona petroliferă, dezbinarea Ungariei şi României în aşa fel încât să fie ţinute ,,ca două bucăţi de fier incandescente şi de a le modela în interesul Germaniei”, aşa cum avea să recunoască Joachim von Ribbentrop.
 În acest scop, s-a hotărât să nu se poarte discuţii cu nici una dintre cele două delegaţii, ci ,,la un moment dat” să li se supună ,,o hartă comună germano-italiană” cu linia de demarcaţie, care ,,să nu mai constituie un subiect de discuţie”.
 Odată stabilită procedura, cei doi miniştri de Externe ai Axei au împachetat harta şi s-au deplasat în seara zilei, cu avionul, spre Viena.
 Pentru a evita orice surpriză, Hitler a ordonat ca în trei zile să fie pregătite patru divizii blindate, două divizii motorizate, unităţi de paraşutişti şi trupe aeropurtate care să fie gata ca, în caz de nevoie, să ocupe zona petroliferă de la Ploieşti.
 La Bucureşti, Mihail Manoilescu este convins că la Viena urmau să continue negocierile cu delegaţia ungară, de această dată în prezenţa miniştrilor de Externe german şi italian.
 Convins de acelaşi lucru, Carol al II-lea cere delegaţiei române să acţioneze pentru aplicarea principiului etnic şi a schimbului de populaţie.
La Viena, Joachim von Ribbentrop şi Galeazzo Ciano discută mai întâi cu delegaţia ungară, atrăgând atenţia lui Csáky Istvan, ministrul de Externe, că Germania nu dorea extinderea războiului în Balcani şi ca urmare Ungaria ,,trebuia să accepte, fără nicio rezervă, arbitrajul Führer-ului şi al Ducelui”. Informat, guvernul ungar se întrunelte şi decide ,,să se supună fără condiţii” deciziei luate de ,,arbitri” german şi italian.
 În timpul întâlnirii cu Mihail Manoilescu, Joachim von Ribbentrop precizează că tratativele trebuiau să ajungă ,,la un sfârşit, la o înţelegere” şi propune arbitrajul. Pentru operativitate cere să fie informat guvernul român şi să se obţină asentimentul până la ,,ora 8 seara”.
 După ce ministrul român al Afacerilor Străine dezminte faptul că guvernul român ar fi cerut vreodată arbitrajul, ministrul german de Externe vorbeşte ,,în termeni impresionant de apăsaţi” despre atacul concomitent al Uniunii Sovietice şi al Ungariei şi atrage atenţia că dacă ,,Majestatea Sa Regele ar fi rău sfătuit şi nu ar primi acest arbitraj, atunci ar fi în câteva zile sfârşitul României”
Ministru de Externe maghiar István Csáky semnând acordul din 30 august 1940

Galeazzo Ciano: ,,Ungurii, văzând harta geografică, nu mai pot de bucurie. Apoi, se aude un zgomot surd. Este vorba de Manoilescu, care s-a prăbuşit pe masă leşinat”.
Raoul Bossy: ,,În felul acesta, mişeleşte, prin fraudă şi surprindere, ca de tâlhari în miez de codru a fost vremelnic ucisă România Mare, mai întâi de Stalin, apoi de Hitler şi Mussolini prin uneltele lor, Ribbentrop şi Ciano”.
La Bucureşti, Consiliul de Coroană (convocat în noaptea de 29 spre 30 august) ia în deliberare ,,comunicările cu caracter ultimativ făcute de guvernele german şi italian” şi decide cu 21 de voturi acceptarea ,,arbitrajului Puterilor Axei asupra tratativelor româno-maghiare” (împotrivă s-au pronunţat C.I.C. Brătianu, Ion Mihalache, Mihail Popovici, Victor Iamandi, Victor Antonescu, A.C. Cuza, Arthur Văitoianu, dr. Constantin Angelescu, Silviu Dragomir şi mitropolitul Nicolae Bălan), hotărârea fiind comunicată la Viena, la orele 3.50.
Înainte de vot Gheorghe Tătărescu a citit o telegramă primită de la Viena prin care se arăta că Wilhelm Fabricius declarase că Germania ,,nu-şi ia nicio răspundere dacă în termen de cinci minute nu dăm răspunsul”.
La Viena, într-un salon al hotelului ,,Belvedere”, Paul Otto Schmidt citeşte delegaţiilor română şi ungară textul aşa-zisului arbitraj (în limbile germană şi italiană) în care se preciza că ,,frontiera definitivă” dintre România şi Ungaria era conformă hărţii anexate, delimitarea ,,mai detaliată”, la teren urmând a fi încredinţată unei comisii româno-ungare. Din document mai rezulta: teritoriul oferit Ungariei urma să fie evacuat de către trupele române într-un termen de 14 zile şi predat ,,în starea de ordine cuvenită”, etapele evacuării şi ocupării etc. urmând a fi stabilite de către o comisie româno-ungară şi a se desfăşura în ,,perfectă linişte şi ordine” sub atenta supraveghere a celor două guverne; toţi cetăţenii români aflaţi în teritoriul ,,cedat” urmau să dobândească de drept cetăţenia ungară, ei putând opta în şase luni pentru cetăţenia română şi să revină apoi în România într-un an, luând asupra lor averea mobilă şi putând să lichideze averea imobiliară păstrând sumele rezultate (în situaţia în care nu puteau să-şi lichideze averea imobilă urmau să fie despăgubiţi de către Ungaria); cetăţenii români de etnie maghiară, care nu locuiau în teritoriul ,,cedat”, puteau să opteze pentru cetăţenia maghiară în şase luni, urmând a beneficia de aceleaşi situaţie ca şi cetăţenii de etnie română din situaţia expusă mai sus; problemele apărute în executarea prevederilor ,,arbitrajului” urmau să fie soluţionate direct de către guvernele român şi ungar, în caz de dezacord asupra vreunei chestiuni aceasta urmând a fi supusă guvernelor german şi italian care vor adopta ,,decizii definitive”.

,,Ungurii – consemnează Galeazzo Ciano – văzând harta geografică, nu mai pot de bucurie. Apoi, se aude un zgomot surd. Este vorba de Manoilescu, care s-a prăbuşit pe masă leşinat. Medici, masaje, ulei camforat. Îşi revine în cele din urmă, dar acuză puternic lovitura”.
Când vede conturul hărţii, Mihail Manoilescu leşină. Când îşi revine semnează textul documentului fără să-l citească.
Încercând să-l consoleze, Joachim von Ribbentrop i se adresează: ,,Domnule ministru, nu trebuie să fiţi descurajat; tot ce se întâmplă acum este spre binele României. Să ai adânca convingere că dacă era altfel se întâmpla dezastru mai mare. Aşa cum este acum, trebuie să te consideri ca salvatorul ţării d-tale şi aşa trebuie să te socotească şi ceilalţi români. Nu ştii ce clipă grea aţi trecut. Veţi afla-o mai târziu”.

Pierderile teritoriale ale României in 1940

 

,,Ceea ce mă îngrozeşte – a replicat Mihail Manoilescu – nu este judecata istoriei, ci soarta ce se deschide acum atâtor români care trec sub stăpânirea maghiarilor”.
,,În felul acesta, mişeleşte, prin fraudă şi surprindere, ca de tâlhari în miez de codru – avea să consemneze Raoul Bossy – a fost vremelnic ucisă România Mare, mai întâi de Stalin, apoi de Hitler şi Mussolini prin uneltele lor, Ribbentrop şi Ciano”.
La Bucureşti, regele Carol al II-lea consemnează: ,,Ni se trasează o nouă graniţă, care, plecând de la Salonta, se îndreaptă spre Oradea Mare, urmează Crişul, ne ia Ciucea, Cluj, ne lasă Turda şi, pe urmă ne ia Secuimea de la Sf. Gheorghe spre nord, adică jumătatea de miazăzi a Transilvaniei, înglobând şi centru cel mai românesc al Bistriţei-Năsăud. Când am auzit aceasta, am fost ca lovit de măciucă în cap şi indignarea mea n-a mai avut margini. Singura compensaţie este garanţia erga omnes ce ne-o dau Germania şi Italia… Mă chiniue, de ieri, gândul dacă am dreptul de a lua această răspundere, într-un fel sau altul, dacă n-aş face mai bine să renunţ la toate şi să fac gestul suprem de a abdica”.
,,Pe măsură ce pierdem o nouă provincie – consemna şi Grigore Gafencu – dobândim o nouă garanţie. Suntem înconjuraţi de mari puteri care «îşi fac jocurile». Când zarul cade, noi plătim”.
Astfel, Ungaria încorpora 43 492 kmp și 2 609 007 locuitori, din care 50,2% români (1 307 903), 37% maghiari, 2,8% germani 2,8%, 5,7% evrei, 1,1% ruteni şi 3,4% alte naţionalităţi.
Agenția Reuter: ,,Guvernul român a fost pus în fața ultimatumului de a accepta arbitrajul Germaniei și Italiei; lăsată fără niciun prieten spre care s-ar fi putut întoarce, România s-a plecat în fața inevitabilului”.
Hugh Seton-Watson se adresează poporului român (la radio): ,,Ziua de astăzi poate fi considerată ca o Vineri a Patimilor pentru neamul românesc şi una din cele mai negre prin care a trecut ţara. Români! Azi s-a săvârşit la Viena o nouă şi monstruoasă ciuntire a graniţelor româneşti; prin arbitrajul puterilor Axei, România pierde mai mult de două treimi din suprafaţa Transilvaniei”.
Decizia puterilor Axei este primită cu indignare și ostilitate de români, care au ieşit în stradă şi au scandat: ,,Niciun petic de pământ!”, ,,Ardealul să nu fie ciuntit!”, ,,Nu dăm Ardealul!”, ,,Deşteaptă-te Române!” etc.

Prof. Univ. Dr. Col.(r) Alesandru Duțu