You are currently viewing PASTILA DE GRAMATICĂ: Să scriem și să vorbim corect! (Partea a 2-a)
Concept de l’écriture et de la littérature avec un crayon duquel s’échappe les lettres de l’alphabet symbole de l’inspiration.

PASTILA DE GRAMATICĂ: Să scriem și să vorbim corect! (Partea a 2-a)

Pastila de astăzi continuă să sesizeze greșeli pe care le putem face atât în scris, cât și în vorbire. Dacă le veți identifica înseamnă că vorbiți și scrieți corect!

 1. I-am spus sorei mele adevărul.
 2. Doamnele, veniți mai aproape!
 3. Prietenii noștrii au sosit.
 4. Mi-a zâmbit aceiași fată.
 5. Omul care ai vorbit cu el e fratele meu.
 6. I-am spus unei fete cunoscută să se implice mai mult.
 7. Literatura și cultura franceze îmi sunt cunoscute.
 8. Argintii clopoței îmi amintesc de Crăciun.
 9. Ea este în clasa a doisprezecea.
 10. Magazinul este deschis între 10-18.

Să rescriem acum aceste enunțuri corect!

 1. I-am spus surorii mele adevărul. Forma „sorei” se referă la substantivul care denumește o asistentă medicală: „I s-a plâns sorei medicale de durere.”.
 2. Doamnelor, veniți mai aproape! Forma de vocativ, plural a substantivului „doamne” este „doamnelor”.
 3. Prietenii noștri au sosit. Pronumele și adjectivele pronominale posesive „noștri” și „voștri” se scriu întotdeauna cu un singur „i”.
 4. Mi-a zâmbit aceeași fată. Forma „aceiași” este de masculin, plural și este corect folosită intr-un enunț ca „Aceiași băieți răspund la fiecare oră”.
 5. Omul cu care ai vorbit ieri este fratele meu. În acest exemplu, pronumele relativ „care” nu este invariabil și nu trebuie reluat prin constituentul „cu el”.
 6. I-am spus unei fete cunoscute să se implice mai mult. Adjectivul „cunoscută” se acordă în gen, număr și caz cu substantivul „unei fete”.
 7. Literatura și cultura franceză îmi sunt cunoscute. Norma limbii române impune acordul la singular pentru adjectivul „cunoscută”. Acordul la plural este considerat un hiperacord, un calc după norma limbii franceze.
 8. Argintiii clopoței îmi amintesc de Crăciun. Adjectivul antepus substantivului preia articolul hotărât: primul „i” este din rădăcina cuvântului „argintiu”, al doilea „i” este desinența de plural, iar cel de-al treilea este articolul hotărât.
 9. Ea este în clasa a douăsprezecea. Numeralul „douăsprezece” se acordă cu substantivul „clasa”.
 10. Magazinul este deschis între 10 și 18. Limitele numerice se redau fie prin structuri cu prepoziții (…deschis între 10 și 18), fie prin alăturarea numeralelor despărțite de linia de pauză (…deschis 10 – 18).

Nu uitați să apelați la un profesor sau la o lucrare de specialitate ori de câte ori aveți neclarități cu privire la limba română!

 

Bibliografie:

Pană Dindelegan, Gabriela, 2019, Gramatica limbii române pentru gimnaziu, București, Editura ”Univers Enciclopedic Gold”;

 

Prof. Dorina Enache

Prof. Florentin Daniel Gheorghe