You are currently viewing EDITORIAL: Decorație străină acordată în 1917 unui sergent din Regimentul 3 Dâmbovița № 22

EDITORIAL: Decorație străină acordată în 1917 unui sergent din Regimentul 3 Dâmbovița № 22

  • Post category:Editorial

Prin înalta rezoluție pusă pe raportul ministrului Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 7.515 din 1917, regele Ferdinand I a autorizat pe Ene Gheorghe T., sergent din Regimentul 3 Dâmbovița № 22, precum și pe alții, de a purta Crucea de Război („Monitorul Oficial” nr. 158 din 4 / 17 octombrie 1917, p. 1641).

Prezentăm descrierea decorației, precum și reproducerile grafice care provin de la Muzeul Jandarmeriei Române. Crucea de Război (franceză) a fost instituită în aprilie 1915 și se acorda pentru purtare excepțională în timpul Primului Război Mondial. Se prezintă ca o cruce de bronz, cu brațele triunghiulare, cuprinzând, pe centru, într-un medalion rotund, gravată în relief, efigia unui personaj feminin, privind spre dreapta, cu părul cârlionțat la spate, purtând bonetă frigiană și o coroană de lauri pe frunte.

În exergă, între două cercuri liniare, scrisă în excizie, în sensul acelor de ceasornic, legenda: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Tot în exergă, dar în partea de jos, mai sunt două ramuri de măslin. Pe revers, în medalion rotund, cu bordură, sunt scriși, pe două rânduri, anii războiului: 1914 / 1918. Între brațele crucii se află două spade poziționate în săritoare, cu vârfurile orientate în sus. Panglica este verde, cu liziera roșie și cu cinci dungi verticale, de asemenea, roșii.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București.