You are currently viewing EDITORIAL: NOUA GUVERNARE

EDITORIAL: NOUA GUVERNARE

  • Post category:Editorial

În urma unui complex si dificil proces de negociere, cel puțin aparent, principalele partide parlamentare, PSD si PNL, împreună cu UDMR si grupul Minorităților, au reușit realizarea unei majorități parlamentare care a permis validarea si învestirea unui nou guvern, punându-se astfel capăt crizei politice provocate in urma cu aproape 3 luni de nesăbuința si iresponsabilitatea oamenilor politici aflați la conducerea executivă a tarii, in frunte cu ex-prim ministrul Florin Cîțu. Cu un optimism ponderat, tributar si dominat de experiențele nefaste anterioare, din mica istorie de 32 de ani a democrației românești, momentul de învestire a noului guvern poate fi un moment de schimbare pozitivă, cu resetări ample, de gânduri, mentalități, atitudini, strategii care sa inducă si in țara noastră, un mod de a face politica benefică țării si locuitorilor ei. Programul actual de guvernare, articulat, susținut si aplicat pe cadrul si conținutul PNRR, atât financiar cât si in planul reformelor in diferite domenii, conectat si integrat cu oportunitățile oferite de următorul ciclu financiar european 2021-2027, este in mod obiectiv si concret o mare șansă pentru Romania nu numai pentru a recupera unele decalaje existente față de unele țări mai avansate dar și de a se înscrie ferm si categoric pe drumul sănătos și viabil al dezvoltării durabile si prosperității. Pe termen mediu si lung sunt prevăzute o multitudine de programe si obiective:
1)programe de investiții cu scopul creșterii gradului de inter conectivitate si mobilitate, ef in dezvoltarea infrastructurii de transport(rutier; feroviar; aerian; fluvial/maritim); Medico-sanitare(spitale, centre de diagnostic si tratament, policlinici, dispensare etc);educativ-școlare (creșe, grădinițe, scoli, universități etc);cultural-sportive( săli de spectacole si sport ,stadioane, bazine de înot etc);asistentei sociale( cămine de bătrâni, centre pentru protecția celor cu dizabilități si/sau categorii sociale defavorizate si/sau vulnerabile).
2)reformarea serioasă și profundă a statului incluzând in principal: revizuirea Constituției; reorganizarea administrativ teritorială; reforma administrației publice; descentralizarea; reducerea birocrației; modernizarea marilor sisteme publice.
3)Măsuri complexe de sprijinire a mediului de afaceri, dezvoltarea mediului antreprenorial in care Statul sa devină un partener corect, onest si funcțional al mediului de afaceri, asigurând o bună și eficientă colaborare cu mediu economic.
4)modernizarea, dezvoltarea si dotarea sistemului medical cu tehnologie de înaltă performanța, eliminarea vulnerabilităților si deficientelor din rețeaua medico-sanitară, creșterea gradului de adresabilitate si accesibilitate, cu acces neîngrădit si neîntrerupt pentru fiecare cetățean.
5)remodelarea ,restructurarea si reconfigurarea sistemului energetic cu stimularea dezvoltării producției de energie verde.
6)protecția mediului in fata noxelor, poluării, contaminărilor diverse si a schimbărilor climatice
7)dezvoltarea intensivă si extensivă a agriculturii in toate ramurile.
8)susținerea turismului sub multiple forme , ca element important al economiei naționale.
9)derularea si implementarea la o scara cit mai largă a programelor educaționale în școli și alte instituții e învățământ.
10)Politici coerente, consistente si eficiente in Justiție, având dominante – respectarea statului de drept, a libertăților si drepturilor omului, combaterea abuzurilor si corupției etc.
11)asigurarea protecției sociale, combaterea sărăciei, șomajului dar si a ordinii publice si a siguranței cetățeanului.
12)asigurarea guvernării participative dintre Stat si instituțiile lui și societatea civila, biserică ,patronate, Sindicate
In acest context, dacă formațiunile politice si reprezentanții lor de vârf vor încerca să se autodepășească, să își învingă limitele, mediocritățile, orgoliile, adversitățile politice, divergentele ideologice, interesele personale meschine si cinice, punând in aceste momente de mare cumpănă, mai presus de toate interesele juste si benefice ale țării, vom reuși.
NUMAI DACĂ…

Răzvan Ionescu