You are currently viewing EDITORIAL: Un erou dâmboviţean uitat: maiorul (post-mortem) Gheorghe Dudea, Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul–Partea a II a

EDITORIAL: Un erou dâmboviţean uitat: maiorul (post-mortem) Gheorghe Dudea, Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul–Partea a II a

  • Post category:Editorial

2. Participarea eroului la luptele din Basarabia și din Ucraina(Odessa)

Ordinul Militar Mihai Viteazul Clasa a III-a acordat maiorului post-mortem Gheorghe Dudea

Viitorul erou avea să dovedească în cadrul luptelor deosebit de crâncene la care a participat efectiv, pricepere, curaj şi spirit de sacrificiu suprem.
La eliberarea Basarabiei, regimentul se găsea în Ordinea de bătaie a Diviziei 13 Infanterie, comandată de generalul de brigadă Gheorghe Rozin. Îndeplinind cu vitejie misiuni diverse şi complexe în fruntea Companiei I Infanterie, căpitanul Dudea avea să se distingă în special în luptele de pe Dealul Ţarinei, la cele din zona localităţii Dubna şi la Vadul Turcesc.
La data de 12 iulie 1941 regimentul dâmboviţean a participat la eliberarea localităţii istorice Soroca, cu cetatea medievală românească de strajă pe malurile Nistrului.
La 18 iulie 1941, mareşalul Ion Antonescu, comandantul de căpetenie al oştirii române, a citat Divizia 13 Infanterie prin ordinul de zi nr. 2 pe armată în care spunea: „…Fiţi mândri la rândul vostru că aţi făcut parte din Divizia 13 Infanterie căci luptele glorioase, …vor rămâne pentru totdeauna mărturie a eroismului, credinţei neclintite, spiritului de jertfă neîntrecut cu care a luptat divizia…”8.
În timp ce infanteriştii dâmboviţeni participau la recucerirea localităţii Soroca, tanchiştii Regimentului I Care de Luptă, altă unitate de elită târgovişteană, eliberau capitala Basarabiei, Chişinău, la data de 16 iulie 1941.
Ca un corolar al luptelor desfăşurate pentru eliberarea Basarabiei, la data de 26 iulie 1941, comunicatul Marelui Cartier General consemna: „Lupta pentru dezrobirea brazdei româneşti din Răsărit s-a terminat. Din Carpaţi până la Mare suntem din nou stăpâni pe hotarele străbune. Lupta pentru asigurarea dezvoltării noastre istorice, pentru salvarea Credinţei continuă”9.
În baza acestui comandament, regimentul avea să-şi dovedească din nou vitejia şi, după trecerea Nistrului, a participat în cadrul diviziei la Operaţia ofensivă de la Odessa, confruntare desfăşurată aproape în exclusivitate numai între trupele române şi sovietice, conform dorinţei exprese a mareşalului Antonescu.
Într-un alt Ordin de zi, comandantul Diviziei consemna: „…În cinci zile de luptă crâncene divizia cucereşte poziţiile puternice de la Kubanka şi Gildendorf, şi împinge frontul românesc atât de aproape de portul Odessa, încât permite artileriei române să bată direct. Strâns în cleşte inamicul de repede asupra trupelor diviziei pentru a-şi elibera portul”10. În această zonă avea să cadă la datorie, în fruntea companiei viteazul căpitan târgoviştean Dudea.
În foaia calificativă din anul 1941 comandantul regimentului, colonel Ion Duţescu consemna: „A lua parte la luptele din dealul Ţarinei, Dubna, Vadu Ţurcesc, Kubanka şi Gildendorf, arătând multă destoinicie, curaj şi eroism. În ziua de 25 august 1941 inamicul contraatacă cu intenţiunea de a ocupa satul Gildendorf. Căpitanul Dudea luptă eroic, opunând o rezistenţă dârză până la sosirea ajutoarelor. Lupta a fost dârză, inamicul voind să cucerească cu orice preţ satul. În mijlocul soldaţilor luptă cu îndârjire şi cade eroic în fruntea companiei.

Fratele la mormântul eroului maior post-mortem Gheorghe Dudea

Aşa s-a jertfit pentru patrie unul din valoroşii căpitani ai regimentului. Onoare urmaşilor şi familiei din care făcea parte”11.
Vitejia şi spiritul de sacrificiu ale eroului târgoviştean aveau să fie glorificată, în semn de omagiu a luptei şi jertfei sale fiind decorat cu Ordinul Militar Mihai Viteazul Clasa a III-a, „post-mortem” şi înaintat la gradul de maior la data de 7 ianuarie 1942, prin Decret semnat de regele Mihai şi mareşalul Antonescu (Înalt Decret nr. 40; Brevet nr. 191).
Războiul la care participase viteazul ofiţer îşi luase ofranda. Până în acest moment, după 81 de ani, am încercat să evidenţiez, pe bază de documente puse la dispoziţie cu multă generiozitate de Serviciul Istoric al Armatei, momente din viata şi activitatea distinsului erou. Despre locul unde a fost înmormântat avem o unică informaţie greu de contestat. Astfel, în aprecierea de serviciu făcută la adresa locotenentului-colonel Veronel Muşătescu, confesorul Regimentului 22 Infanterie se arăta că: „S-a ocupat să identifice ofiţerii şi ostaşii morţi pe câmpul de luptă. A refăcut toate mormintele acestor eroi, în satul Gildendorf, îngropând cu toată cinstea ofiţerii şi trupa”.
Între cei 335 de ostaşi şi 23 de ofiţeri căzuţi la datorie în acea zonă se găsea şi maiorul post-mortem Gheorghe Dudea.
Am făcut această cercetare documentară cu convingerea că acest brav ofiţer al Armatei Române, martir căzut la datorie, trebuie să fie cunoscut şi venerat.
De aceea cred că el îşi aşteaptă cinstirea şi preţuirea.
Promovarea cultului eroilor neamului este un comandament de mare actualitate şi necesitate. Cultul faptelor măreţe săvârşite de eroi în diferite timpuri trebuie să devină religie.

NOTE

8. Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei spre cetăţile de pe Nistru (1941-1945), Bucureşti, Editura Vasile Cârlova, 1996, p. 294.
9. Ibidem, p. 301-308.
10. Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei. De la Nistru la Marea de Azov (iulie 1941 – iulie
1942), Bucureşti, Editura Vasile Cârlova, 1997, p. 164.
11. Arhivele Militare Române, fond Memorii bătrâni, Maior post-mortem Dudea Gheorghe,
dosar nr. 111, fila 35.

Președintele Filialei Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor
,,Regina Maria”
Col(Rz.) Gheorghe ȘERBAN