You are currently viewing CHINDIA MEDIA: Sărbătorirea zilei de 24 ianuarie la Universitatea Valahia din Târgoviște

CHINDIA MEDIA: Sărbătorirea zilei de 24 ianuarie la Universitatea Valahia din Târgoviște

  • Post category:general

Joi 19 ianuarie 2023, la Universitatea Valahia din Târgoviște, a avut loc, sub egida Facultății de Științe Umaniste, Departamentul de Istorie, a Centrului pentru Cercetarea Istoriei Relațiilor Internaționale și Studii Culturale Grigore Gafencu și a Cercului de Istorie Modernă și Contemporană Nicolae Ciachir,  o amplă manifestare dedicată zilei de 24 ianuarie. Prin implicarea și participarea studenților de la Specializarea Istorie din cadrul Facultății de Științe Umaniste (anul II, III) și a studenților de la master Specializarea Unitatea Istoriei Europene (anul II) din cadrul aceleiași facultăți, a avut loc sub coordonarea domnului prof. univ. dr. habil. Iulian Oncescu de la Departamentul de Istorie,  o sesiune de comunicării dedicată împlinirii a 164 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească (1859-2023).

Au fost prezentate de către studenții Anne-Marie Eracle, Ion Rotăruș, Alice Maria Vișan, Adriana Ciocoiu,  Marian Popa, Roxana Tudor, Puiu Petrescu, Adrian Marchene, Daniela Pătraș, Adrian Cazan, Carmen Enea, o serie de comunicări care au abordat importanța momentului înfăptuit la 24 ianuarie 1859: O scurtă prezentare a războiului Crimeii (1853-1856), Diplomația prusiană și Unirea Principatelor Române (1856-1859), Franța și Unirea Principatelor Române (1856-1859), Vasile Alecsandri și înfăptuirea Unirii Principatelor Române (1856-1859), Despre Ion Roată, Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în înfăptuirea Unirii, Unirea Principatelor Române (1859) sub jocul intern și extern al vremurilor, Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza (1859), Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Ioan Cuza în literatura română, Napoleon al III-lea și românii.

La manifestare  au participat alături de studenți,  prof. dr. Cornel Mărculescu de la Școala Gimnazială Dora Dalles Bucșani și prof. dr. Daniel Diaconescu de la Liceul Teoretic ,,Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște care au susținut comunicările Alegerea și detronarea lui Alexandru Ioan Cuza privite din culisele istoriei și Despre misiunea reformatoare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).

În cadrul evenimentului, domnnul prof. univ. dr. habil. Iulian Oncescu a susținut conferința Sărbătorirea zilei de 24 ianuarie 1920 la Târgoviște, iar la finalul acesteia a fost lansată lucrarea Din istoria relațiilor româno-spaniole (1801-1939), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021, autor Iulian Oncescu.

Lucrarea Din istoria relațiilor româno-spaniole (1801-1939), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021 (autor Iulian Oncescu) a fost prezentată participanților la manifestare de către prof. dr. Daniel Diaconescu, care a evidențiat în mod elogios preocupările de-a lungul timpului ale domnului prof. univ. dr. habil Iulian Oncescu privind relațiile româno-spaniole, prin participarea sa la mai multe conferințe naționale și internaționale. În plus, atunci când mergea în Spania la Universitatea Castilla La Mancha, Facultatea de Litere, Departamentul de Istorie, Ciudad Real unde domnul profesor este în continuare invitat să conferențieze de către remarcabilul profesor și cercetător științific Porfirio Sanz Camanes, căruia autorul lucrării îi și dedică această carte, în semn de mulțumire față de încrederea acordată, domnul Iulian Oncescu prezenta studenților spanioli (și nu numai, deoarece preda unor studenți proveniți de pe mai multe meridiane) rolul marilor oameni de stat români care au vizitat Spania, precum și marile momente ale istoriei noastre, ce erau astfel prezentate publicului iberic. Astfel, a participat în 2008 la Conferinţa Internaţională „Espana y Rumania. De las monarquias autoritarias a las democracias (siglos XIV-XXI)”, (III Seminario Internacional Hispano-rumano), cu comunicarea „Romanians’ expectations from Constitutional monarchy in 1866”, Ciudad Real (Spania), și în anul 2017 la cel de-al IV-lea Seminar Internațional de Studii Internaționale Rumania. De las identidades nacionales a la construcción de un Estado (Siglos XIV-XXI), cu tema „The Romanians in the Westerners’ Travelogues (XVIII Century)”, Ciudad Real (Spania). Mai mult chiar, nu întâmplător, pe 1 Decembrie 2017 la Universitatea Castilla la Mancha, Ciudad Real, domnul prof. univ. dr. habil. Iulian Oncescu a susținut al doilea doctorat internațional, de data aceasta, absolvit cu distincția ,,CUM LAUDE”.

Lucrarea de față cuprinde cinci studii mari prezentate și publicate de-a lungul timpului de domnul profesor, acum revăzute și adăugite: O mărturie spaniolă despre români la începutul secolului al XIX-lea (1801): Ignacio Maria del Corral y Aguirre; Cunoaştere şi descoperire: Spania în viziunea lui Mihail Kogălniceanu (1846-1847); Pe drumurile Spaniei: Andrei Vizanti – primul student român la Madrid (1865-1868); O mărturie spaniolă despre România la 1877; Luptând sub cerul senin al Spaniei: voluntari români în războiul civil spaniol (1936-1939) și este scrisă cu competență, pasiune și acribie. Ea poate fi citită și înțeleasă ușor de publicul-țintă, este însoțită de o bibliografie impresionantă, unde nu lipsesc sursele inedite provenite de la Arhivele spaniole și aduce astfel un aport important la istoriografia relațiilor bilaterale.

 

CHINDIA MEDIA