You are currently viewing EDITORIAL: Document autentificat în 1913 cu sigiliul Comenduirii Garnizoanei Târgoviște

EDITORIAL: Document autentificat în 1913 cu sigiliul Comenduirii Garnizoanei Târgoviște

  • Post category:general

La Arhivele Naționale Istorice Centrale, în fondul Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 206/1914, se află adresa nr. 377 din 2 ianuarie 1913 către Ministerul de Externe – Cancelaria Ordinelor, în care comandantul Pieței Târgoviște menționează: „Am onoarea a vă face cunoscut că în ziua de 29 decembrie a. c., s-au dat onorurile funebre decedatului I. Zoiade, domiciliat în acest oraș, str. Vestei № 14. Numitul defunct era membru al Ordinului Coroana României în gradul de Cavaler, cu brevetul № 1451/1891, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean de Dâmbovița”. Documentul este validat cu un sigiliu rotund (42 mm), imprimat cu tuș purpuriu, având în câmp stema României de la 1872, cu modificările operate după anul 1881: scut, cu marginea de sus convexă, colțurile superioare retezate, concavități pe flancuri, talpa în acoladă, scartelat, având în cartierul 1 acvila cruciată, redată din faţă, încoronată, cu aripile deschise şi cu zborul în jos, cu capul spre aripa dreaptă, în 2 capul de zimbru cu stea între coarne, în 3 un leu încoronat, născând (se vede doar jumătatea de sus) dintr-o coroană deschisă şi privind spre o stea aflată în faţa lui, între labele anterioare, în 4 doi delfini redați cu capetele în jos, afrontaţi, cu cozile ridicate.

Peste tot, armele familiei de Hohenzollern: scut sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3 negru. Scutul, timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer şi aşezat pe două arabescuri, are ca suporţi doi lei rampanți, afrontaţi, limbați, cu cozile ridicate la spate, care îl susţin cu câte o labă anterioară de colțurile de sus, iar cu cealaltă de flancuri. Sub scut, pe o eșarfă concavă, ondulată pe alocuri, deviza: NIHIL SINE DEO (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Compoziţia heraldică este așezată într-un pavilion prins, în partea de sus, sub o coroană închisă, terminată cu glob crucifer. De partea de jos a pavilionului atârnă crucea Ordinului „Steaua României” instituit de Carol I la 10 mai 1877. În exergă, între două cercuri liniare, legenda: * ROMÂNIA * COMENDUIREA GARNIZOANEI TÂRGOVIȘTEI.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București.