You are currently viewing EDITORIAL LITERAR: Prin cuvânt, sunet și culoare, mai aproape de Iisus

EDITORIAL LITERAR: Prin cuvânt, sunet și culoare, mai aproape de Iisus

  • Post category:general

Sunt zile în care simțim că Iisus ne întinde o mână, ne călăuzește pașii, ne îndrumă pe drumul drept, zile în care îl simțim departe, noi, nefiind vrednici de mărinimia și bunătaea Lui, zile în care îi simțim prezența în tot și în toate căci, El, ne caută așa cum păstorii își caută oile rătăcite. Însă mai aproape ca în zilele premergătoare sărbătorii Învierii Domnului, nu suntem niciodată în an. Indiferent de locul în care ne aflăm, fie într-un lăcaș sfânt ori unul cultural, gândul bun și fapta săvârșită întru slava Lui se înalță cu aceeași intensitate către sălașurile cerului. În acest context, vineri, 15 aprilie 2022, la CERCUL MILITAR TÂRGOVIȘTE, lăcaș de cultură condus de doamna Dorina Radu, în cadrul Cercului Literar-Artistic ,,Vasile Cârlova” a avut loc o întâlnire de suflet la care au participat membrii ai Societății Scriitorilor Târgovișteni, directori de cămine culturale, bibliotecari, cadre didactice, cadre militare, artiști plastici, artizani și mulți alți iubitori de frumos.

Amintesc numai câteva nume, aducând totodată mulțumiri tuturor participanților. Așadar au fost prezenți domnul George Piteș, domnul Voicu Constantin, doamna Domnica Vărzaru, doamna Liliana Iotu, doamna Gabriela Anastasoei, domnul Dragoș Săndulescu, doamna Cristina Paloș, domnul Plt. adj. Mircea Marius. În spiritul Sărbătorilor Pascale s-au recitat și s-au cântat, printre altele, poezii și cântece cu tematică religioasă în interpretarea unui grup de copii de la școala Gura Ocniței și a Ansamblului Folcloric ZESTREA SATULUI coordonat de prof. Daniela Șerban. Au fost momente înălțătoare în care emoția a pus stăpânire pe sufletele celor prezenți, făcând astfel posibilă comuniunea între lumea pământeană și cea spirituală, transformând Sala Oglinzi în loc de reculegere și regăsire.

De asemenea, în holul de la parterul instuției, cei prezenți au putut admira frumusețea lucrărilor plastice în acuarele și uleiuri, multe dintre ele cu temă religioasă. Cercul Militar Târgoviște, locul în care, din când în când, se scriu povești a mai adăugat o filă în cartea nevăzută, dar plină de cunoaștere, a frumosului din noi!

 

Flori Bungete