You are currently viewing PROIECTUL ERASMUS+ 2021-1-RO01-KA121-VET-000008292 – Apps for Successful Online Education

PROIECTUL ERASMUS+ 2021-1-RO01-KA121-VET-000008292 – Apps for Successful Online Education

Luni, 28.11.2022, în sala de festivități a colegiului, a avut loc evenimentul de încheiere a proiectului Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-VET-000008292, Apps for Successful Online Education, proiect implementat în perioada 01.09.2021-30.11.2022 la Colegiul Național Pedagogic ,,Constantin Cantacuzino” Târgoviște.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea la minimum 25% dintre elevi și profesori a competențelor digitale relevante pentru piața muncii, prin contribuția la crearea unor aplicații de tip e-learning, până la sfârșitul anului 2022. Rezultatele vizate de activitățile proiectului s-au raportat la dezvoltarea și stabilirea conceptului de program și a mediului de dezvoltare, programarea și publicarea cu Android Studio, interfețe și baze de date, programare multimedia, rezultate vizibile prin crearea unor aplicații de tip e-learning. Au fost exersate și dezvoltate abilități și competențe precum utilizarea unui mediu de programare, analizarea unei probleme pentru a identifica datele necesare și alegerea modalităților adecvate de structurare a datelor implicate într-o problemă, elaborarea unui algoritm de rezolvare a unor probleme din aria curriculară a specializării, identificarea aplicațiilor informatice în viața cotidiană, dezvoltarea și implementarea algoritmilor pentru rezolvarea problemelor, aplicarea operațiilor de bază și a conceptelor de bază ale bazelor de date relaționale, operarea bazei de date, aplicarea operațiunilor de bază necesare realizării unei aplicații multimedia, utilizarea grafică, audio și video, pentru realizarea de aplicații practice.

Elevii au învățat să instaleze și să configureze un mediu de dezvoltare integrat (Android Studio), să instaleze și să configureze un software de emulare pe dispozitive mobile virtuale, să vină cu o idee de design pregătind o structură și layout-ul programului, să implementeze navigarea între două ecrane, să utilizeze Intent pentru a lansa acțiuni în afara aplicației și Intent-filter pentru a executa acțiuni cu propria aplicație, să afișeze informații în interfața cu utilizatorul folosind Logcat și Toast, să exporte aplicația în format .apk,să proiecteze interfețe cu diferite tipuri de layout, să personalizeze design-ul GridView, să proiecteze baze de date relaționale folosind ORM greenDAO, să implementeze operațiile CRUD folosind greenDAO, să facă fotografii folosind o cameră (cu Intent), să redea audio cu Soundpool, Media Player, să implementeze materiale video cu Media Player.

Au fost prezentate activitățile derulate pe toată perioada proiectului, din momentul experienței de formare WBS TRAINING din Dresda, Germania (01-13.05.2022) și până în prezent, care s-au concretizat prin crearea unor software educaționale, realizate în echipă de către participanții la mobilitate. Echipele de proiect mixte (elevi de clasa a XI-a, respectiv a XII-a) au prezentat întregul proces de construire a aplicațiilor postate pe blogul proiectului (https://proiecte.colegiul-cantacuzino.ro/erasmus-info-2021/): GeoFun, HelloLingo, G-EURO, PhysicsToGo.

De asemenea, a fost subliniat impactul pe care l-a avut această experiență Erasmus+ asupra elevilor (direct sau indirect), asupra instituției noastre, precum și la nivelul comunității și al partenerilor. Astfel, s-a insistat asupra dezvoltării abilităților profesionale, personale și de viață, a competențelor de lucru în echipă, dar și de învățare independentă, asupra capacității de cooperare cu persoane din alte culturi, de interacțiune lingvistică, stimulându-se astfel creșterea încrederii în sine a elevilor, motivarea pentru participarea mai activă în viața socială a comunității, dar și pentru creșterea vizibilității și prestigiului școlii în comunitate. Devine relevantă pentru elevi capacitatea de a planifica și organiza mai eficient sarcinile de lucru, de a se adapta și de a acționa în situații noi de lucru, benefică pentru proiectarea unui traseu educațional nou pentru elevi.

 

Material redactat de prof. Angelica Duțu-Runceanu,

responsabil cu diseminarea și promovarea

Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște