You are currently viewing ITM DÂMBOVIȚA: VALORIFICARE DE MATERIALE REFOLOSIBILE

ITM DÂMBOVIȚA: VALORIFICARE DE MATERIALE REFOLOSIBILE

  • Post category:ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița organizează, în data de 15.01.2024, ora 10:00, la sediul din Târgoviște, str. Revoluției, bl. C8, etaj 1, jud. Dâmbovița, valorificarea ca materiale refolosibile prin oferte de preț negociabil.

Se va aplica procedura de valorificare a bunurilor care nu au fost vândute prin licitație publică cu strigare, prin agenți economici care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile, prin oferte de preț negociabil conform pct. 5.14 din HG nr. 841/1995.

Bunurile sunt depozitate la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița. Cantitatea exactă de materiale refolosibile, pe sorturi, va fi stabilită prin cântărire, pe un cântar neutru care are viză metrologică valabilă la data cântăririi, iar toate cheltuielile pentru încărcare, cântărirea și transportul lor, cad în sarcina ofertantului declarat câștigător.

Documente necesare pentru participarea la procedura de valorificare:
1. declarația de participare;
2. copie certificat de înmatriculare sau alte documente care să ateste că ofertantul are ca obiect de activitate și desfășoară în mod legal activitatea de colectare și valorificare a deșeurilor, valabile la data derulării procedurii;
3. copie autorizația de mediu;
4. împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la negociere însoțită de copia CI/BI.;
5. oferta inițială de preț.

Poate prezenta ofertă de preț orice persoană juridică potențial cumpărătoare, autorizată în colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811, recuperarea materialelor reciclabile sortate – cod CAEN 3832, comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor – cod CAEN 4677, cumulative.

Relații suplimentare se pot obține la sediul I.T.M. Dâmbovița (persoana de contact Scarlat Ioana) și la telefoanele: 0245-612453, 0721465894.
Lista bunurilor supuse vânzării, cantitățile estimate, proveniența lor sunt prezentate în Anexa 1, anexă ce se poate obține la cerere.

Oferta inițială însoțită de documentele de mai sus se depune în plic închis la sediul I.T.M. Dâmbovița, cel mai târziu până la data de 12.01.2024, ora 13:00. Ofertele depuse în termen se vor deschide în aceeași locație la data de 15.01.2024, ora 10:00.