You are currently viewing JURIDIC: Cum eviți abuzurile în cazul popririi

JURIDIC: Cum eviți abuzurile în cazul popririi

  • Post category:Juridic

Nu ne putem trezi cu popriri pe venituri fără să știm că urmează să fim executați silit. Potrivit procedurii civile, somația nu se face în cazul popririi, dar există o încheiere de încuviințare a executării care trebuie să ajungă la noi și, în fond, trebuie să știm, întâi de toate, că suntem datori și am depășit scadența cu datoriile respective. Poprirea făcută mai înainte de momentul prevăzut în încheiere sau făcută printr-un executor judecătoresc necompetent sunt contrare legii. Există și categorii de venituri ce nu pot fi executate prin poprire și Fiscul trebuie să respecte regulile din procedura civilă când vine vorba de limitele popririi pe salarii și pensii.
Poprirea e unul dintre modurile în care putem fi executați silit și, deși nu se face cu somație, nu ne putem trezi cu poprire pe veniturile noastre fără să știm că datorăm cuiva ceva pentru care vom fi executați silit. Regulile popririi le găsim în Codul de procedură civilă (și avem reguli specifice pentru datoriile fiscale, în Codul de procedură fiscală).
„Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea (…) pot fi poprite și bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele său. În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât și încasările viitoare”, scrie în Codul de procedură civilă.
La poprire nu e necesară somația, conform actului normativ, adică nu i se trimite debitorului un document prin care i se atrage atenția că are de achitat o datorie, că mai are un răgaz de timp să facă asta și că, în caz contrar, va fi executat silit.
„Poprirea se înființează fără somație, în baza încheierii de încuviințare a executării, prin adresă în care se va preciza și titlul executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea”, scrie, mai exact, în Cod. „Despre măsura luată va fi înștiințat și debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înființare a popririi, la care se vor atașa și copii certificate de pe încheierea de încuviințare a executării sau de pe certificatul privind soluția pronunțată în dosar, și titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate”, mai prevede codul.
Nu există somație, dar există actul prin care s-a dat „undă verde” executării
Datornicului trebuie să-i parvină încheierea prin care s-a încuviințat executarea și trebuie să fie anunțat de faptul că i-au fost poprite veniturile (de pildă, banca îi trimite un mesaj pentru asta). „În afară de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somație sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviințat executarea”, scrie în Codul de procedură civilă.
Din încheierea aceasta trebuie să ne dăm seama de la ce moment putem fi executați silit, pentru că nu se poate face poprirea mai devreme. Așadar, chiar dacă nu avem o somație care să stabilească un orizont de timp pentru eventuala executare silită, trebuie să avem încheierea respectivă.
„Poprirea se înființează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul”, potrivit procedurii civile. Dacă nu se respectă regula de competență teritorială, apare nulitatea necondiționată a actelor de procedură efectuate. Altfel spus, dacă creditorul merge la un executor care nu e competent, care e mai aproape de el, de exemplu, poprirea nu e valabilă și poate fi contestată.
Venituri ce nu pot fi poprite
Potrivit Codului de procedură civilă, nu pot fi poprite:
sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție; cu alte cuvinte, dacă datornicul are, să zicem, în contul bancar, anumite sume de bani de care nu are dreptul să dispună, nici creditorul său nu are dreptul să i le ia prin poprire;
sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte;
sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de trei luni de la data înființării popririi; atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe popriri, termenul de trei luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri.
Și dacă tot suntem aici, ar fi cazul să menționăm și care sunt veniturile și bunurile ce nu pot fi poprite ori executate silit în orice alt mod. De pildă, alocațiile copiilor nu pot fi executate silit. Dacă într-un cont bancar intră și alocația, și alte sume de bani, e absolut necesar ca în sumele corespunzătoare alocației să nu se intre cu executarea silită.
Cu toate că, teoretic, există câteva venituri care nu pot fi poprite, în nicio situație (nici măcar la cererea Fiscului, pentru datorii fiscale), în practică se ajungea, de multe ori, în situația în care o bancă poprea sume de bani din contul unui datornic, printre care și alocațiile copiilor.
Acest lucru se întâmpla uneori fiindcă venituri din diverse surse ajungeau, așa cum ziceam mai sus, în același cont și era greu de identificat care puteau fi supuse popririi și care nu.
De aceea, o modificare a Codului de procedură fiscală permite expres, de la începutul lui 2021, solicitarea rambursării sumelor ce nu puteau fi poprite, atunci când acest lucru, totuși, s-a întâmplat.
Care sunt limitele la poprirea pentru datoriile fiscale
E cazul să ne aplecăm puțin și asupra datoriilor pe care le avem la Fisc (taxe, impozite, contribuții etc.). În Codul de procedură fiscală scrie că „sumele ce reprezintă venituri bănești ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum și ajutoarele sau indemnizațiile cu destinație specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condițiile Codului de procedură civilă”.
Asta înseamnă că pot fi poprite veniturile din salarii, pensii, ajutoare bănești sau alte indemnizații speciale care pot fi urmărite (cum spuneam mai sus, unele nu pot fi executate) numai în condițiile din legea civilă, adică respectând și limitele de acolo. Or, în Codul de procedură civilă scrie că limitele până la care pot fi urmărite aceste venituri sunt următoarele:
până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii;
până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
„Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, urmărirea nu poate depăși jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel”, scrie în Codul de procedură civilă.
Așadar, Fiscul poate pune poprire pe veniturile din salarii și pensii respectând aceste limitări.
Sursa:www.avocatnet.ro