You are currently viewing PARLAMENT: Concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea persoanelor cu afecţiuni oncologice

PARLAMENT: Concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea persoanelor cu afecţiuni oncologice

  • Post category:Parlament

Legea nr. 24 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost aprobată de Parlament.
Asiguratul care însoţeşte pacientul cu afecţiuni oncologice la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru cel mult 45 de zile calendaristice, în interval de un an, pentru un pacient.
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei acordate în acest caz este de 85% din baza de calcul pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, fiind suportată integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, şedinţele de evaluare psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică se acordă pe baza de certificat medical eliberat de medicul specialist, iar costurile serviciilor furnizate de psiholog se vor suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Legea prevede că Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a modifica protocolul oncologic pentru a include costurile necesare aferente în Programul naţional de oncologie.
Art. 30 indice 1 alin. (4):
„în fiecare an în care primeşte concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o şedinţă de evaluare psihologică clinică şi minimum cinci şedinţe de consiliere psihologică clinică.
De aceleaşi drepturi beneficiază şi pacientul cu afecţiuni oncologice.
În situaţia pacientului cu afecţiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, după caz”.
Această prevedere intră în vigoare la un an de la publicarea legii în Monitorul Oficial.