You are currently viewing PARLAMENT:  Salariaţii și foştii salariaţi vor avea acces online la datele proprii din Revisal

PARLAMENT: Salariaţii și foştii salariaţi vor avea acces online la datele proprii din Revisal

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect care prevede posibilitatea ca salariaţii sau foştii salariaţi să aibă acces online la datele proprii din Registrul general de evidenţă a salariaţilor Revisal.
Proiectul adoptat modifică şi completează art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, permițând ca salariaţii și foştii salariaţi să poată accesa online registrul de evidenţă a salariaţilor cu privire la datele proprii.
Astfel, modificarea prevede ca „Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data angajării, funcţia/ ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, nivelul şi specialitatea studiilor absolvite, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării şi data încetării contractului individual de muncă”.
Registrul general de evidenţă a salariaţilor este accesibil online pentru salariaţi/ foşti salariaţi, în privinţa datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea unui extras din registru.
Modificarea adoptată stabileşte că „vechimea în muncă şi/ sau în specialitate poate fi dovedită şi cu extrasul, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.