You are currently viewing PASTILA DE GRAMATICĂ: Despre verb, numai de bine!
Concept de l’écriture et de la littérature avec un crayon duquel s’échappe les lettres de l’alphabet symbole de l’inspiration.

PASTILA DE GRAMATICĂ: Despre verb, numai de bine!

Din punct de vedere sintactic, verbul este centrul grupului verbal, care reprezintă, la rândul său, nucleul unui enunț. În articolul de astăzi, ne vom referi la câteva verbe care pot pune probleme. Prima categorie se referă la verbele cu sau fără „-ez” și „-esc”: „a manifesta”, „a turna”, „a ordona”, „a reflecta”. Aceste verbe au, la prezent, două forme, diferite semantic, contextul fiind cel care clarifică sensul:

  • El manifestă(arată) interes pentru această discuție./ El manifestează(merge la manifestație) pentru respectarea drepturilor omului.
  • El toarnă(varsă) apă în pahar./ El turnează(înregistrează) un nou film.
  • El ordonă(dă ordin) retragerea armatei./ El ordonează(așază) cărțile în bibliotecă.
  • Oglinda reflectă(răsfrânge) imaginea mea. / El reflectează(gândește) la trecerea timpului.

Pe de altă parte, DOOM2 admite variația liberă pentru unele verbe: „a anticipa”, „a cheltui”, „a chinui”, „a dibui”, „a biciui”, „a destăinui” etc. Prin urmare, aceste verbe au două forme pentru prezent, fără a avea sensuri diferite, ca cele din prima categorie: anticipă/anticipează, cheltuie/cheltuiește, chinuie/chinuiește, dibuie/dibuiește.

O atenție sporită trebuie să acordăm verbelor „a copia”, „a perturba”, „a bănui”, care admit o singură formă, deși sunt des folosite cu o formă greșită:

  • Eu copiez/tu copiezi/el copiază- forme corecte;
  • Eu copii/tu copii/el copie- forme greșite;
  • Eu perturb/tu perturbi/el perturbă-forme corecte;
  • Eu perturbez/tu perturbezi/el perturbează-forme greșite;
  • Eu bănuiesc/tu bănuiești/el bănuiește- forme corecte;
  • Eu bănui/tu bănui/el bănuie- forme greșite.

 

Nu uitați să apelați la un profesor sau la o lucrare de specialitate ori de câte ori aveți neclarități cu privire la limba română!

Bibliografie:

Pană Dindelegan, Gabriela, 2016, Gramatica de bază a limbii române, București, Editura ”Univers Enciclopedic Gold”;

DOOM, Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, 2005, București, Editura ,,Univers Enciclopedic”.

Prof. Dorina Enache

Prof. Florentin Daniel Gheorghe