You are currently viewing EDITORIAL: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul LXIX)

EDITORIAL: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul LXIX)

Calea Sângelui -1916-

Pornit-am cu toții spre munte, ca unul,

Pornit-am cu toții, pornit-am; și tunul

Ne fuse ecoul când toți înainte,

Purtat-am în suflet nădejdile sfinte.

 

Vremelnic ne fuse norocul!… și plânge

În urmă-ne calea`nsemnată cu sânge!

Din munții cu plete cărunte, lungi șire,

Coboară la vale frânturi de oștire.

 

Mai greu decât piatra de moară, apasă

Durerea pe suflet! Pustiul se lasă…

Și clocote ura în inimi!… Și plânge

În urmă-ne calea`nsemnată cu sânge!

 

Preludiul

Își poartă`n lung de drumuri, osânda lor amară,

Prin ploaia care curge, convoae, lungi șiraguri.

Îngenunchează boii, sub trdnica povară

Și`ntunecate chipuri, se duc spre noi meleaguri.

 

Târându-și bătrânețea, moșnegi albiți de vreme,

Pășesc cu desnădejde, bătând un semn de cruce,

Și-amarnic se frământă văzduhul…vântul geme!…

Trosnește și se frânge, un car la o răscruce.

 

Plutește duhul morții în mohorâta zare!…

A prins târziu în noapte un târnăcop să sune:

O mamă își îngroapă unicul prunc ce-l are…

Și iar pornesc`nainte, prin noaptea de cărbune.

 

Exodul

Cu larma nesfârșită coboară dela munte

Întreg avutu, `n cară, cu pruncii la un loc!

În urmă merg bătrânii, cu pletele cărunte,

Mânați de biciul soartei pe căi făr`de noroc…

 

Și pasă trist convoiul, la vale, tot la vale!

Prin sate urlă câinii, cobind a nenoroc;

Și vitele flămânde, purtând aceași jale,

Se luptă cu povara ce par`că stă pe loc…

 

Se scurge dela munte, prin zări de nea, norodul!

Doi cai, trudiți pe cale, sfârșesc de foame`n ham;

Și suflă groaznic vântul… E`ntristător exodul

În care amarnic geme durerea unui neam…

 

Drumul morții

Cernită haina morții s`așează peste fire…

Femei cu prunci la piepturi bocesc sub coviltire;

Domoale, lungi convoiuri, prin pâcla cenușie

Se scurg lăsând în urmă cununa argintie.

 

A Oltului! Prin lunca de ploaie desfundată,

Moșnegi albiți de vremuri – spinoase căi să bată –

Porniră, cu nepoții, la drum făr`de hodină…

E tina grăitoare ce calcă peste tină!

 

De jalea lor plâng codrii și Oltul se frământă

În albie-i; pe piscuri, a `ngropăciune cântă

Lugubru glas de cobe!…Ard satele de-arândul…

Neputincioasă-i slova și-i cremene cuvântul!

 

Azi e`mpănzită calea, de cruci și de morminte,

Din Polovraci la Piatra și peste Olt`nainte…

 

Ştefan G. Cazacu (1896 – 1944)

A urmat şcoala primară în comuna natală Rast, județul Dolj, gimnaziul la Liceul Carol I și Şcoala Superioară de Comerţ din Craiova (întreruptă în anul al III-lea, fiind încorporat şi trimis pe front, dar o termină după război, în 1919) şi Şcoala de Ofiţeri de Administraţie (1920). A fost repartizat sublocotenent la Sighetu Marmaţiei, iar ulterior a devenit profesor la Şcoala Militară de Administraţie din Bacău (1925), precum și inspector de studii la şcolile militare de ofiţeri de administraţie în Bucureşti (1928). Debutează în revista clujeană Eroii, în 1923, cu poeziile Singurătate şi Aspecte de iarnă. Editorial, a debutat cu volumul Simfonii de seară (1926), recenzat favorabil de George Bacovia, care a prefaţat şi volumul următor Calea sângelui (1929). A editat revistele Căminul nostru şi Zări senine la Bacău, iar la Bucureşti, revistele Orizonturi noi, Cronicarul şi Izvod cu Pan. M. Vizirescu şi avocatul Petre Cazacu, fratele său. A colaborat la Arhivele Olteniei, Ramuri, Universul, Eroi, Căminul nostru, Zări senine, Ateneul cultural, Braşovul literar, Cosânzeana, Hyperion, Linia nouă, Luceafărul, Ţara noastră, Secolul, Suflet românesc, Universul literar ş.a.

Opera: Simfonii de seară, versuri (1926); Calea sângelui, versuri (1929); Acorduri. Poezii (1930); Ad memoriam. Epigrame şi epitafuri (1931); Draperii negre. Poezii (1932); Caietul cu simfonii (1935); Cântece din sat (1941).

 

Sursa:

-Ștefan Cazacu, Calea sângelui – 1916-1917 -, cu o prefață de George Bacovia, Editura Românească G. Iliescu, București, 1929;

-Ștefan Cazacu, Calea sângelui – 1916-1917 –, Ediția a III-a, cu o scrisoare a mareșalului Alexandru Averescu, Editura Cronicarul, București, 1933.

 

Prof.dr. Cornel Mărculescu