You are currently viewing EDITORIAL: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul LXXXII)

EDITORIAL: Poezii ostășești din tranșeele Regimentelor românești în primul război mondial (Episodul LXXXII)

Poezia e în firea poprului românesc și e singura comoară a sufletului său, care în cursul veacurilor grele de suferinți l-a însoțit, ușurându-i greul vieții, și l-a îndulcit, mângâindu-i sufletul, iar din zilele de fericire ne-a păstrat bogăția sufletului său sănătos, vesel, senin și nobil. Multă jale și durere, mult chin și batjocură a îndurat poporul ardelenesc din partea ungurilor în decursul războiului european! Suferințe pe câmpul de luptă, suferințe acasă! Nu s-a putut ca aceste suferințe să nu scoată din adâncul inimii poporului necăjit coardele poeziei ca să cânte durerea. Câte inimi s-ar fi zdrobit de durere și de dor, dacă n-ar fi pășit poezia ca să le mângâie și să le ușureze? În versuri și-a turnat dorul și jalea, patimile și suferințele soldatului la front, în versuri i-au răspuns cei de acasă și versul le-a fost mângâierea și nădejdea. În ele veți găsi resignarea și optimismul sănătos al țăranului, alăturea cu decepțiunea și durerea, care capătă o nuanță plăcută prin ajutorul artei poetice. Ele au un ton religios, țăsut cu fire puternice de sentimente curate, morale. Credința și nădejdea în Dumnezeu, bucuria împreunată cu durerea și împlinirea datoriei, iubirea de patrie și nostalgia, dragostea nemărginită față de soție și familie, și nădejdea într-o soartă mai bună a neamului nostru pe urma suferințelor îndurate pentru alții.

Poezii culese din războiu, aranjate și publicate pentru popor.

Dr. Emil Precup, director la Liceul Petru Maior din Gherla 

 

Cărticică-n cornurele

de Gavril Istrate

 

Cărticică-n cornurele,

Scrisă cu dor și cu jele,

Să te duci peste vâlcele

Și să spui nevestei mele

Că pân-acuma trăiesc

Numai, doamne, mult doresc

Cu dânsa să mă întâlnesc,

Că de doi ani tot gândesc,

Ce mai face, cum trăiește,

Cum își ară, cum cosește,

Copilașii cum îi crește,

De lume cum îi tihnește.

Du-te, carte, peste munți,

Treci apele fără punți,

Peste vârfuri de molizi

Până dai de-ai mei părinți

Să le povestești și lor

Că-mi petrec lumea cu dor

Printre munții din Tirol

Ardă focu forma lor.

Sus la vârfu muntelui

Mare-i groapa tunului,

Mai în jos p-ingă vâlcele

Nu vezi de fum de șrapnele,

Împrejur p-ingă cetate

Mare-i groaza de granate,

Șuieră granatu-n vânt,

Zvârle piatră și pământ,

Doamne, pe cât loc ajunge

Nu vezi numai morți și sânge

Petrile din el cum zboară

Face pradă și omoară,

Când se-ncepe foc de tun

Nu vezi muntele de fum

Și de groază și de frică

Nu mai gândești la nemică,

Nu te gândești la moșie

La copii și la soție

Că gândești că peste-un ceas

Toate de tine-au rămas,

Unul geme, altul plânge,

Altul stă scăldat în sânge,

Curge sângele din el

Așa ca și dintr-un miel

Mâna pe rană și-o pune

Sângele curge cu spume

Geme, se uită la soare

Pleacă capul jos și moare,

Dar și mort e de necaz

Că nu-i groapă nici sălaș

Nice pânză pe obraz

Numai pe petri rămas,

Că nu-i poți face mormânt

Că-i tot piatră, nu pământ.

Frunză verde frunzurele,

Oricui să moară i jele,

Dar când mori pe pat acasă

Batăr doru nu te-apasă,

Că-ți pun pânză pe obraz

Plângând te-așează-n sălaș

Și-ți sapă groapă-n pământ

Și-ți pune cruce la mormânt

În trei sări te priveghește

Și popa te prohodește

Lângă mormânt te dezleagă

Și-apoi în groapă te bagă,

Toți zic, ierte-l Domnul Sfânt,

Și freacă în mână pământ,

Îl aruncă toți pe rând

Și se-ntoarnă lăcrămând,

Dar moartea din bătălie

Jelnică-i dragă Mărie,

Că n-ai copii, nici soție

Batăr lumină să-ți ție.

 

De trei ori codru-a-nfrunzit

De trei ori codru-a-nfrunzit

De când războiu-a pornit

Și-a pornit în zi-nsemnată

Ști Dumnezeu când se gată.

Împărate, împărate,

Pune pace, nu te bate,

Că-ți pustiești țările

Și-ți omori cătanele.

Pe unde războiu-ajunge

Când te uiți îți vine-a plânge,

În loc de sate, orașe

Numai cenușa-i rămasă.

În loc de grădini cu flori

Tot morminte de ficiori,

În loc de flori înflorite

Nu mai vezi numai morminte.

Unde mai vezi flori mai puține

Acum nu le udă nime

Și când capătă udeală

E cumplită și amară,

Că e prefăcută-n sânge

Când o vezi îți vine-a plânge,

Că e sânge de voinici

De care luptă pe-aici.

Vezi case, biserici sparte

Ce-s lovite de granate,

Muieri, copii ce-au rămas

Trăiesc numai de necaz

De ți-e mai mare mila,

N-au săracii ce mânca

Că-n pod nu mai vezi bucate

Fără granatele sparte,

N-au unde să locuiască

Căci căsuța lor li-e arsă.

Plâng, flămânzi și-n haine rele

De nu poți săi vezi de jele.

Împărate, fii om bun

Pune pace că-i destul,

Fie-ți milă și de noi

Care suntem în război

Căci acum ne-am săturat

De trăsnetul din granat

Și de ploaia cea cu ghiață

Care-i formată din gloanțe,

Că-n loc să arăm, săpăm

La șanțuri mereu lucrăm,

Ară Rusu cu tnu

De răstoarnă pământu,

Stau morții în gropi de granate

Câte cinci și câte șapte.

Trece vremea plugului

Vine a cositului,

Vină, mamă și te uită

Cum cosim aici în luptă

Că coasa nu ne-o batem

Fără pușcă căpătăm

Că Telianu salve da.

Pe care cum mi-l vedea

Pe loc la ochi mi-l țintea.

Și acolo eu am stat

Timp tare îndelungat,

Apoi eu m-am socotit

Că nu-i timp de hodinit

Ci înapoi de pornit.

Un sărgent strigă deodată:

Vină, frate, de mă leagă,

Iară eu așa-am vorbit:

Că și eu sunt prezărit,

Piciorul stâng rău mă doare,

Baremi nu e rana mare,

El a zis: vină-napoi

Că curge sânge din noi.

Înapoi dacă plecam

Pe saniteți îi aflam.

Saniteții ne-au legat

Și la hilsplaț (ambulanță) am plecat,

Doctoru ne-a vizitat,

Țidulă am căpătat

Cătră spital de plecat.

Sărgentul rănit s-a dus

Mai iute pe deal în sus,

Dar eu nu mă puteam duce

Că sângele șiroi curge.

 

Talienii au prins la noi

Și i-au adus înapoi,

Doi Telieni m-au luat,

Pe munte în sus am plecat,

Am ieșit acum de-abia

De unde cu tunu da,

Mers-am pe drum mai departe

Pe căruț cu doaă roate

Și-așa m-am dus la spital

Feldspital cu număr țvai,

De-acolo am plecat de seară

Cu tren într-a noastră țară

Și cu trenul mult ne-am dus

Și la Viena-am ajuns.

Acolo-ntr-un spital mare,

Pus-am versul pe gătate…

 

Sursa:

-Emil Precup, Dor și jale. Patimi și suferințe, Poezii culese din războiu, aranjate și publicate pentru popor, Tiparul Tipografiei Diocezane, Gherla, 1920.

 

Prof.dr. Cornel Mărculescu