You are currently viewing CAMERA DE COMERT DAMBOVITA: Declarația privind beneficiarul real al societăților comerciale

CAMERA DE COMERT DAMBOVITA: Declarația privind beneficiarul real al societăților comerciale

COMUNICAT DE PRESĂ

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița prin Departamentul Juridic și Consultanță Societăți vă facilitează depunerea declarațiilor privind beneficiarul real la Oficiile Registrului Comerțului din orice județ.
În prezent, declarațiile beneficiarului real pot fi date sub semnătură privată la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, prin Departamentului Juridic și Consultanță Sociețăți, care va îndeplini procedura necesară depunerii documentației. Termenul limită pentru depunerea declarației: 1 octombrie 2021
Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Doar împreună putem merge înainte!

Pentru mai multe informații:
info@cciadb.ro sau 0245.210.318