You are currently viewing CE DOCUMENTE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARUL ÎNFIINȚĂRII UNUI SRL CU ASOCIAT STRĂIN

CE DOCUMENTE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARUL ÎNFIINȚĂRII UNUI SRL CU ASOCIAT STRĂIN

Dosarul complet necesar înființării unui SRL cu asociat strain, trebuie să cuprindă:
– Cerere de inregistrare;
– Anexele 1 si 2;
– Declaratia Model 1/2;
– Rezervarea de denumire;
– Copie Carte de identitate (pentru cetățenii țărilor UE) sau copie Pașaport (pentru cetățenii țărilor din afara UE);
– Declarația notarială pe propria răspundere din care să rezulte că nu a săvârşit fapte şi nu s-a aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, că nu este înregistrat fiscal în România (prevăzută de O.G. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, art.8, alin.1 și alin.4.) și că îndeplinește toate condițiile pentru a deține calitatea de asociat/asociat unic/administrator al unei societăți cu răspundere limitată; Declarația se poate face și în țara de origine a cetățeanului, care pe urmă va fi tradusă în limba română și legalizată de un notar public.
– Specimen de semnatură;
– Dovada dreptului de folosință a spațiului cu destinatie de sediu social/sediu secundar (punct de lucru);
– Act constitutiv.
* În cazul în care asociatul străin nu poate participa la semnarea actului constitutiv, va fi desemnat o altă persoană împuternicită (pe baza unei procuri tradusă în limba română și legalizată de un notar public), care va semna documentele precum și restul cererilor/declarațiilor necesare pentru completarea dosarului de înființare a firmei ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului.
* Dacă cetățeanul străin nu este cunoscător de limba română, este suficientă redactarea actului constitutiv în limba română în prezența unui traducător autorizat.
𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧:
Potrivit dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, pe o perioadă de 9 luni de la data de 𝟭𝟯.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟬, declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului.

Camera de comerț Dâmbovița – Departamentul Juridic și Consultanță Societăți