You are currently viewing EDITORIAL: Cine plateste scoala în online?

EDITORIAL: Cine plateste scoala în online?

  • Post category:Editorial

Cu siguranță din luna Martie și până acum, cei care aveți copii preșcolari sau școlari la grădinițe și școli private v-ați confruntat cu situația in care executarea contractelor educaționale, a devenit excesiv de oneroasă pentru mulți, cu consecința imposibilității efective a executării integrale a obligațiilor contractuale, pe durata stării de alertă ( ca si pe durata stării de urgență), concretizată in imposibilitatea îndeplinirii temporare a obligației de plata a cuantumului integral al taxei lunare de școlarizare.
Mai pe scurt, ați fost obligați să plătiți integral factura de școlarizare a copilului in condițiile învățământului online, când fără ajutorul unui părinte scos din câmpul muncii, un copil de 4-5 ani nu poate desena sau schița măcar o literă. În această neprevăzută situație consider că renegocierea, cu bună credință, a contractelor educaționale, este necesară, in condițiile scăderii valorii contraprestației unităților de învățământ, scădere determinată, în principal, de următoarele aspecte:
– desfășurarea on-line a activităților specifice, pe o durată foarte mare, precum si efectul nociv al radiațiilor laptopului/tabletei, conduc la afectarea stării de sănătate a copiilor (vederea, capacitatea de concentrare, dezvoltarea intelectuală, psiho-afectiva si fizică armonioasa etc), știut fiind ca nu este recomandat ca un copil să petreacă mai mult de 2 ore pe zi in fata ecranului unui laptop/tableta;
– reducerea duratei programului zilnic, dar menținerea cuantumului lunar de sute de euro reprezentând taxa lunară de școlarizare, deși acest cuantum, potrivit contractului educațional, era datorat pentru un program zilnic ce trebuia se desfășoare intre orele 8.00 -18, 00, de luni pana vineri;
– copiii nu mai pot beneficia de petrecerea întregului interval de timp 08-18,00, in mod organizat, instructiv- educativ si recreativ, sub îndrumarea si supravegherea directă a personalului unității de învățământ, specializat in acest sens;
– afectarea dezvoltării laturii afectiv-emoționale, dpdv al legăturii dintre dascăl si copil, cât și dintre copiii aceleiași grupe/ clase, aceștia fiind privați de condițiile de desfășurare a programului educațional, in cadru organizat, în spațiile si incinta unității de învățământ, in colectivul de copii al grupei/clasei;
– copiii nu mai beneficiază de mesele incluse in taxa lunara de școlarizare;
– obligațiile personalul unității de învățământ, de îndrumare si supraveghere directă a copiilor, au fost transferate in sarcina părinților, aceștia fiind obligați să supravegheze si să stea lângă copil, la majoritatea cursurilor on-line, deși părțile contractante nu au convenit in contract ca activitățile in cadrul grădiniței să se desfășoare on-line;
Așadar, in atare situație, in care nu este posibilă îndeplinirea întocmai a obligațiilor contractuale, altfel cum au fost convenite prin contractul educațional inițial, cred că se impune renegocierea contractului, prin reevaluarea costurilor si reducerea taxei lunare de școlarizare, la un cuantum care sa reflecte realitatea din aceste perioade cu caracter excepțional.
Ministerul Învățământului ar trebui să țină cont de toate aceste aspecte și să găsească o cale de negociere corectă atât pentru unitățile de învățământ cât și pentru ceilalți cetățeni plătitori de taxe care au suferit serioase diminuări ale veniturilor provocate de pandemia Covid -19.

Răzvan Ionescu