You are currently viewing EDITORIAL: Decembrie 1916-Feldmareşalul A. L. August von Mackensen schimbă calendarul şi data sărbătorilor religioase ale românilor

EDITORIAL: Decembrie 1916-Feldmareşalul A. L. August von Mackensen schimbă calendarul şi data sărbătorilor religioase ale românilor

  • Post category:Editorial

În decembrie 1916, autorităţile germane de ocupaţie au decis, prin ordonanţa semnată de Feldmareşalul Anton Ludwig August von Mackensen, să unifice calendarele, adoptând, ,,stilul nou” (folosit în Germania) în locul ,,stilului vechi” (folosit în România), fapt care a impus şi schimbarea datelor sărbătorilor religioase ale românilor.
Care a fost reacţia şi ce s-a întâmplat rezultă din Însemnările lui N. Lupu Kostaki, secretar general girant la Ministerul de Interne din Bucureşti:
,,Se dăduse o ordonanţă prin care se unificau calendarele dar, ceea ce era mai greu, se unificau sărbătorile. Aceasta ar fi adus o jignire simţului religios al populaţiei. Guvernământul german  nu era instalat, am cerut şi obţinut de la administraţia Cetăţii ca sărbătorile de iarnă (decembrie şi ianuarie) să fie libere a se serba aşa cum era obiceiul, după calendarul iunian, rămânând a relua tratativele pentru sărbătorile Învierii cu Guvernământul, acolo unde anumite hotărâri sinodale se opuneau a fi schimbate prin ordonanţe (decret-lege).
Am văzut pe colonelul Hentsch şi i-am arătat greşala care se făcuse, de a se amesteca în religie, lucru care poate nelinişti populaţia; mai ales că modificările ce se cere sunt mult mai greu de îndeplinit; sărbătorile Învierii sunt hotărâte printr-un Consiliu (Conciliu) Sobornicesc de la Niceea… Greşeala era comisă şi era cu atât mai greu de revenit întrucât ordonanţa fusese dată de feldmareşal (Mackensen).
Totuşi, mi-a promis a interveni şi m-a rugat pe mine să văd pe mareşal…
Mi-a arătat, feldmareşalul, părerea de rău de dezagrementele ce-mi cauza ordonanţa lui, dar îi venea foarte greu să revie. Atuncea am convenit s-o lase să cază în desuetudine şi să nu se aplice decât în ceea ce priveşte schimbarea calendarului şi a orei.
Bazat pe aceasta, am fost a doua zi la mitropolit şi am liniştit pe Înalt Prea Sfinţia Sa, mitropolitul primat. În acelaşi timp am comunicat şi doamnelor de la Societatea Ortodoxă că chestia religioasă a fost tranşată în interesul nostru şi că vom avea sărbători liniştite.
În acest sens, am făcut a se răspândi ştirea în ţară, iar administraţia militară, la rândul ei, a făcut cunoscut hotărârea luată prin comandanţii etapelor, în mod confidenţial, ca să nu se dea loc la comentarii, ce ar fi putut fi jignitoare”.

Prof. Univ. Dr. Col.(r) Alesandru Duțu