You are currently viewing EDITORIAL: Medalia „Ferdinand I” acordată în 1936 unui sergent din Gura Ocniței, județul Dâmbovița

EDITORIAL: Medalia „Ferdinand I” acordată în 1936 unui sergent din Gura Ocniței, județul Dâmbovița

  • Post category:Editorial

Urmare a raportului lui Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 29277 din 1936, regele Carol al II-lea a semnat în București, la 25 mai 1936, decretul nr. 1.219 (aflat la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 348/1936), prin care a conferit sergentului Florea Dumitru zis Dumitriu, funcționar din Gura Ocniței, județul Dâmbovița, precum și altora, Medalia „Ferdinand I” cu spade pe panglică. Decretul de mai sus a fost publicat în „Monitorul Oficial” nr. 144 din 24 iunie 1936, p. 5430. Potrivit aceluiași act normativ, Florea Dumitru a făcut parte din Corpul voluntarilor români din Vechiul Regat.

Apelând la faleristică, la heraldică și la sigilografie, prezentăm descrierea distincției, precum și reproducerile grafice ce provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale și de la Complexul Muzeal Arad.

Conform Legii pentru instituirea Ordinului Ferdinand I și a Medaliei Ferdinand I nr. 1.537 din 17 mai 1929 (publicată în „Monitorul Oficial” nr. 107 din 18 mai 1929, p. 3766) și Regulamentului pentru punerea în aplicare a Legii relativă la instituirea Ordinului „Ferdinand I” și a Medaliei ”Ferdinand I” din 1930, Medalia „Ferdinand I” a fost conferită civililor şi militarilor pentru merite excepţionale în folosul ţării.

Medalia „Ferdinand I” cu spade pe panglică (avers și revers). Sursa: Complexul Muzeal Arad.

Medalia de formă rotundă, confecționată din bronz, avea pe avers efigia regelui Ferdinand I spre dreapta şi legenda circulară: • FERDINAND • I • REGE • AL • ROMÂNIEI. Pe revers, pe centru, era, gravată în excizie, crucea Ordinului „Ferdinand I” şi anii „1914” (deasupra) şi „1927” (dedesubt) – perioada de domnie a regelui. Medalia era surmontată de o coroană închisă, prin al cărui glob crucifer trecea un inel de care se fixa panglica de culoare albastru-închis cu o dungă roşie centrală. Pentru militari, pe panglică, erau prinse două spade de bronz încrucişate în săritoare și cu vârfurile în sus.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București.