You are currently viewing Anunț finalizare proiect   ” Dezvoltarea societii UVV INTER-ROLL S.R.L.”

Anunț finalizare proiect ” Dezvoltarea societii UVV INTER-ROLL S.R.L.”

  • Post category:general

Proiectul „Dezvoltarea societii UVV INTER-ROLL S.R.L.” cod MySMIS 159430, cod RUE 724, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 – Investiții în activități productive, a fost implementat de către societatea UVV INTER-ROLL S.R.L. si are o valoare totala de 3.99.146,45 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 2.471.732,34 lei (suma nerambursabilă solicitată/alocata/decontata) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management. Proiectul s-a derulat în perioada 15 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta refacerea capacitatii de rezilienta a societății UVV INTER-ROLL S.R.L. prin ajutorul financiar nerambursabil acordat pentru realizarea de investitii in retehnologizare și autosusținere prin producerea de energie verde.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – Investitie verde de minim 20 %
Obiectiv specific 2 – Cresterea productivitatii muncii
Obiectiv specific 3 – Retehnologizarea societatii

Date de contact beneficiar:
Adresa: str. Corodan, nr. 10, Cicârlău, Județul Maramureş, România, cod poștal 437095, România,
Tel: 0732133427, Mail uvv.inter-roll@yahoo.com,
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.