You are currently viewing EDITORIAL: Ordinul „Steaua României” acordat în 1884 unui mare proprietar în județul Dâmbovița

EDITORIAL: Ordinul „Steaua României” acordat în 1884 unui mare proprietar în județul Dâmbovița

  • Post category:general

Urmare a raportului lui D. Sturdza, ministrul Afacerilor Străine, nr. 12.426 din 27 iulie 1884, regele Carol I a semnat în Sinaia, la 27 iulie anul 1884, decretul nr. 2.147, prin care a acordat lui Al. Brătescu, mare proprietar în județul Dâmbovița, Ordinul „Steaua României” în gradul de Cavaler. Decretul amintit mai sus a fost publicat, prescurtat, în „Monitorul Oficial” nr. 99 din 5 / 17 august 1884, p. 2290.

Prezentăm descrierea distincției onorifice, precum și reproducerile grafice care provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 32/1884 (documentele) și de la colecționarul Nelu Aldea (decorația).

Ordinul „Steaua României” în gradul de Cavaler (avers și revers

Ordinul „Steaua României” a fost instituit prin legea nr. 1.108 din 10 mai 1877 și avea scopul de a recompensa serviciile militare și civile aduse statului român. Potrivit Regulamentului pentru aplicarea legii relative la instituirea Ordinului „Steaua României” (decretul regal nr. 1.517 din 26 iunie 1877 aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642), decorațiunea „Steaua României”: „este o cruce cu smalț albastru, înconjurată de raze, purtând coroana domnască. Centrul crucii este de smalț roșu, înconjurat cu ramuri de stejari verzi, având pe o parte vulturul cu deviza IN FIDE SALUS, iar pe cealaltă parte cifra domnitorului. Crucea, cu smalț albastru, este, pentru Cavaleri, de argint și cu diametrul de 40 milimetri. Cavalerii poartă decorațiunea pe partea stângă a pieptului, atârnată de o cordea moarată roșie, cu marginile albastre-închis, fără rozetă. Pentru militari, forma decorației este tot ca cea pentru civili, cu diferența numai că fiecare clasă are pe decorațiune două spade încrucișate”.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București.