You are currently viewing FLASH: NU-ȚI UITA ISTORIA

FLASH: NU-ȚI UITA ISTORIA

  • Post category:Istorie

La 25 noiembrie 1864 era promulgată, de catre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, „Legea instructiunii publice”.
Aceasta avea să stea la baza învățământului românesc modern.
Actul normativ stabilea trei grade de învatamânt: primar, secundar și superior, din care – „instructiunea primara era obligatorie și gratuita”.