You are currently viewing NU-ȚI UITA ISTORIA: 11 decembrie 1861-Proclamarea Unirii Principatelor Române

NU-ȚI UITA ISTORIA: 11 decembrie 1861-Proclamarea Unirii Principatelor Române

La data de 11 decembrie 1861, la Iași, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a rostit Proclamația privind îndeplinirea Unirii şi înființarea Națiunii Române:

„Unirea este îndeplinită.
Naţionalitatea Română este întemeiată.
Acest fapt măreţ, dorit la generaţiunile trecute, aclamat de Corpurile Legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de Înalta Poartă, de Puterile garante şi s-a înscris în datinile Naţiunilor.
Dumnezeul părinţilor noştri a fost cu ţara, a fost cu noi. El a întărit silinţele noastre prin înţelepciunea poporului şi a condus Naţiunea către un falnic viitor.
În zilele de 5 şi 24 Ianuarie aţi depus toată a voastră încredere în Alesul naţiei, aţi întrunit speranţele voastre într-un singur Domn.
Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie.
Vă iubiţi Patria, veţi şti a o întări.
Să trăiască România!”

Iaşi, la 11 dechemvrie 1861.
Alexandru Ioan I

Contrasemnează membrii guvernului:
Dimitrie Ghica, preşedintele Consiliului de Miniştri din Valahia şi ministru Dinăuntru
Apostol Arsachi, ministrul Trebilor din Afară.
Alexandru Plagino, ministrul de Finanţe.
Ioan Gr. Ghica, ministrul de război.
Gheorghe Văleanu, ministrul Controlului.
Scarlat Fălcoianu, ministrul Justiţiei.
Alexandru C. Moruzi, preşedintele Consiliului de Miniştri din Moldova şi ministru al Finanţelor.
Ioan N. Cantacuzino, ministru de Interne şi ad-interim la Justiţie.
Alexandru A. Cantacuzino, ministrul Cultelor şi Instrucţiei Publice.
Leon Ghica, ministrul Trebilor din Afară.
Constantin N. Şuţu, ministrul Lucrărilor Publice.

La 22 ianuarie 1862 s-a format primul guvern unic al Principatelor Unite, condus de Barbu Catargiu,  fiind primul guvern unic al României după recunoașterea unirii  Principatelor.
Parlamentul se va unifica, iar prima ședință solemnă va fi pe 24 ianuarie 1862 unde domnitorul Al. I. Cuza proclamă Unirea definitivă a Principatelor Române.
Documentele oficiale, începând cu acea zi, vor fi scrise cu ”România” în loc de ”Principatele Unite”.

Prof. Cristin Petre