You are currently viewing EDITORIAL:  Ordinul „Steaua României” conferit în 1909 unui senator, unui deputat și prefectului județului Dâmbovița

EDITORIAL: Ordinul „Steaua României” conferit în 1909 unui senator, unui deputat și prefectului județului Dâmbovița

  • Post category:Editorial

Urmare a raportului lui Ion I. C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri, ministru al Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 10.703 din 9 iunie 1909, regele Carol I a semnat în Castelul Peleș, la 9 iunie 1909, decretul nr. 1.937 (aflat la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 176/1909), prin care a conferit lui Dimitriu D. Constantin, prefect al județului Dâmbovița, senatorului Stematiu I. Ion și deputatului Câmpeanu Constantin, toți trei din Târgoviște, Ordinul „Steaua României” în gradul de Ofițer, cu dreptul de a purta însemnele civile. Prin același act normativ, decorația s-a acordat și altor persoane, atât în gradul evocat mai înainte, cât și în gradul de Comandor. Potrivit adeverințelor de primire a brevetelor de Ofițeri ai Ordinului „Steaua României”, Dimitriu D. Constantin s-a născut în Târgoviște, la 9 decembrie 1872, Stematiu I. Ion s-a născut, de asemenea, în Târgoviște, la 8 septembrie 1852 și Câmpeanu Constantin s-a născut tot în Târgoviște, la 10 februarie 1866.

 

Prezentăm, apelând la faleristică, la heraldică și la sigilografie, descrierea decorației, precum și reproducerile grafice care provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București și de pe site-ul: https://www.ordersandmedals.ro.

Ordinul „Steaua României” a fost instituit prin legea din 10 mai 1877 și avea scopul de a recompensa serviciile civile și militare aduse statului român. Conform Regulamentului pentru punerea în aplicare a legii relativă la instituirea Ordinului „Steaua României”, sancționat prin Decretul nr. 3.505 din 11 octombrie 1906 (aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642): Ordinul „Steaua României” în gradul de Ofițer se prezintă sub forma unei cruci recruciate de metal, smălțuită albastru-închis, înconjurată de raze convergente, purtând deasupra coroana regală. Pe aversul crucii, pe centru, se află un medalion rotund, smălțuit roșu, încărcat cu o acvilă, redată în întregime și din față, cu aripile deschise și cu zborul în jos, cu capul întors spre aripa dreaptă, ținând în cioc o cruce, stând cu picioarele pe un fulger, totul aurit. Medalionul este înconjurat de o bordură emailată albastru, în care este scrisă, cu litere majuscule, aurii, deviza: *** IN FIDE SALUS (SALVAREA ÎN CREDINȚĂ).

Ordinul „Steaua României” în gradul de Ofițer (avers și revers). Sursa: https://www.ordersandmedals.ro.

Bordura este înconjurată de o ghirlandă de ramuri de stejar verde, prinsă, în dreptul brațelor crucii, cu panglici aurii dispuse în săritoare. Pe revers, pe centru, într-un medalion rotund, asemănător cu cel de pe avers, dar puțin mai mare în diametru, cifra domnitorului Carol I încoronată de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer, totul aurit. Însemnele Ordinului sunt de aur pentru gradul de Ofițer. Panglica este moarată roșie cu câte două dungi de culoare albastru-închis pe fiecare margine și având, la centru, o rozetă cu un diametru de 25 mm.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București.