You are currently viewing EDITORIAL: Vizita regelui Carol al II-lea la Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu (1933)

EDITORIAL: Vizita regelui Carol al II-lea la Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu (1933)

  • Post category:Editorial

Începând cu anul 1914, tânăra instituție militară de la Mănăstirea Dealu s-a bucurat de prezența unor personalități ale timpului, din toate domeniile profesionale, atât naționale, cât și internaționale, predominând cele militare, datorită specificului liceului. Dintre personalitățile marcante care au vizitat Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu, amintim aici pe Nicolae Iorga, Karl Storck, I.G. Duca, Marta Bibescu, Carol al II-lea, Henri Mathias Berthelot, Constantin Prezan, Miron Cristea, Alexandru Tzigara Samurcaș, Alexandru Vaida Voevod, Constantin Angelescu, Elena Văcărescu, George Oprescu și Ionel Teodoreanu.

Astfel, la 15 iunie 1933 la serbarea de închidere a anului şcolar 1932-1933 de la Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu, au participat şi au acordat premii A.S. Regală Carol al II-lea şi Mihai I, Marele Voievod de Alba Iulia. În același timp, au mai asistat la fericitul eveniment următoarele personalităţi: Maria Filipescu, Grigore Filipescu, primul ministru Alexandru Vaida Voevod, ministrul Apărării Naţionale, generalul Samsonovici, mareşalul Palatului Regal, generalul Ilasievici, adjutantul Marelui voievod, colonelul Pălăngeanu, comandantul Corpului 5 Armată, generalul Florescu, Prefectul judeţului, Constantin Săndulescu, vice preşedintele Camerei, Cezar Spineanu, comandantul garnizoanei, generalul Cibuchi, primarul oraşului Târgovişte, Victor Kercea și generalul inspector Alexandru Gorski. La sosirea în liceu, regele Carol al II-lea a fost întâmpinat de către inspectorul de armată generalul Marcel Olteanu şi de către directorul instituţiei, colonelul Barbu Bălăcescu, dezvelindu-se cu această ocazie, placa omagială a regelui pentru împlinirea a 20 de ani de la fondarea liceului militar, cu inscripţia: „Liceul Militar de Gardă. Regele Carol al-II-lea, cap al liceului. 1932.

După oficierea serviciului religios, domnul colonel Barbu Bălăcescu, comandantul liceului, a rostit următoarea cuvântare: „Numele August al Măriei Voastre, brăzdat adânc cu litere de foc ceresc în inimile albe ale șoimilor, înflorește însemnele de aur, săpate în această placă de marmură. Mănăstirea Dealu, altar iubit de atâția glorioși voievozi și lăcașul celei dintâi tiparnițe românești, a fost ursită să fie izvor de viață nouă în istoria neamului nostru. Iar, Măria Voastră ca purtător al celei mai bogate făclii de lumină, luând sub înalta ocrotire „Cuibul șoimilor, ați însemnat cu putere de soartă, calea pe care trebuie să înainteze. Ca mărturie în veac a credinței nestrămutate, față de Tron și ca o închinare de slavă pentru Înaltul Nostru Patron până ne-om învrednici să turnăm în bronz simbolul caldei noastre recunoștințe, zidit-am această placă spre a fi de veci steaua călăuzitoare pentru rândurile de șoimi ce cresc aici, numai în cultul Regelui și a dragostei de Țară. În clipa de față Majestate se încheagă pe muchea Dealului Voievozilor, un brad de voinici, înțelept ca soarele și harnic ca albinele, care venea deseori la mănăstire și cu aghiasma sufletului său tânăr boteza sufletul șoimilor. Viitorul cel mare al neamului nostru nu se poate făuri decât într-o școală care să strângă din tot cuprinsul țării, pe cei mai aleși copii și să-i crească în iubirea de Dumnezeu, în credința nestrămutată față de Tron, în dragoste de carte. Să ne învrednicim în a ridica Liceul Militar Nicolae Filipescu la strălucirea pe care de atâta vreme o visează dorința Măriei Voastre de muncă și de jertfă. Să trăiți, Majestate!”.

De asemenea, regele Carol al II-lea a rostit cu această ocazie un discurs, aducând elogii fondatorului instituţiei: „Astăzi când prăznuim 20 de ani de muncă a acestei instituţii, a fost pentru mine o fericire nemărginită de a putea veni în mijlocul vostru. În dezvoltarea noastră naţională, aş putea zice că gândul lui Nicolae Filipescu de a crea aici un nou model de şcoală, conţine o dată istorică şi sunt fericit de a constata , după atât timp, că acest gând al marelui patriot, s-a îndeplinit aşa cum l-a visat el. Liceul din Deal ,,Cuibul cu Şoimi, cum îi ziceţi acum, este o instituţie de educaţie, care poate sta ca model, nu numai în ţară dar cred că şi peste graniţe!”.

Atmosfera de sărbătoare de la Liceul Militar Nicolae Filipescu este amplu descrisă în cartea celor doi foşti mănăstireni, închinată instituţiei militare din deal, Nicolae Roboiu şi Sorin Enescu: „La sfârşitul lui Iunie 1933, liceul nostru îmbrăcase haine de sărbătoare. Regele ţării, Carol al-II-lea, împreună cu fiul său Mihai, Marele Voievod de Alba Iulia, onorau cu înalta lor prezenţă serbarea de sfârşit de an. Întâmpinarea oaspeţilor regali s-a făcut la Monumentul Eroilor Mănăstireni de la intrare. Acolo elevii liceului îmbrăcaţi în frumoasele costume bleumarin cu eghileţi galbeni, împreună cu ofiţerii şi profesorii lor, erau dispuşi ca într-un amfiteatru pe lina pantă din faţa monumentului şi pe treptele lui de piatră. Maşinile convoiului regal urcau liniştit pe serpentinele dealului ce duceau spre intrarea principalăa liceului. Acolo s-au oprit şi înalţii oaspeţi şi împreună cu suita oficială, au coborât din ele.

Insigna de Șoim al Liceului Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu

         Un semnal scurt de trompetă şi Comandantul liceului Lt. Col. Barbu Bălăcescu a prezentat raportul M.S. Regelui Carol al II-lea, care i-a mulţumit şi a făcut semn de prietenie către cei care-l întâmpinau. Din sutele de piepturi ale elevilor şi instrumentelor micii fanfare a liceului au răsunat majestoasele acorduri ale imnului regal, apoi vibrante şi prelungite aplauze. După cum îmi povestea tatăl meu, prezent şi el atunci-la această sărbătoare, cutele de pe fruntea monarhului au început să dispară.

         Au dispărut cu toții atunci, când din piepturile micilor şoimi a răsunat imnul de bun venit pe plaiurile mănăstirene adresat regeştilor oaspeţi, imn compus de talentatul nostru profesor Aurel Bobescu:

  

     

 

      <<E zi de sărbătoare

         Primim cu mult alai

         Pe-al nostru Rege Carol

         Și fiul său Mihai>>.

        Atmosfera a devenit dintr-o dată caldă, plină de bucurie, iar regele ţării şi fiul său s-au simţit, în mijlocul şoimilor de la Dealu, ca intr-o mare familie. Scurtul Te-Deum a fost oficiat de preoţii liceului Dr. Constantin Niţescu şi Petre Popescu – răspunsurile fiind date de corul liceului. A urmat dezvelirea plăcii de marmură aflată pe înaltul turn rotund din corpul clădirii claselor ce înconjurau biserica…

           Momentul festiv de la monumentul eroilor s-a încheiat cu sădirea de către rege şi fiul său, a 2 brădişori în dreapta şi stânga monumentului, astăzi după 60 de ani deveniți nişte falnici brazi. A urmat apoi vizitarea bisericii lui Radu cel Mare, (Sfânta necropolă a neamului nostru) şi careul claselor. În acest timp, elevii s-au îndreptat repede spre noul stadion ce urma să fie inaugurat cu această ocazie. (Câte ore de sârg şi voioşie au fost depuse de elevi şi ofiţeri pentru a se termina la timp acest stadion!). Acolo, de această dată, în costume de sport, tricouri roşii cu ecuson pe piept (coroana regală) şi chiloţi negri cu lampas galben, elevii aşteptau grupaţi pe clase venirea pe stadion a oaspeţilor. La capătul scării ce urca pe platou, regele a tăiat panglica tricoloră, inaugurând astfel stadionul liceului.

           Pe stadion s-a desfăşurat un frumos program sporiv: ansamblul de gimnastică       (condus de profesorii  Torje Vasile şi Gorun Valeriu), ansamblu de box (condus de prof. Petrică Alexandrescu), probe de atletism, etc.

       În final a urmat defilarea elevilor sportivi pe clase asistenţa fiind în tribune, tribuna regală la mijloc cu M.S. Regele Carol al II-lea cu fiul său, primul ministru Alexandru Vaida-Voievod şi Generalul Nicolae Samsonovici ministru de război.

       După demonstraţia sportivă, a urmat în sala de gimnastică aflată lângă stadion, un frumos program artistic, îmi amintesc că la această manifestaţie fiica de 13 ani a profesorului Aurel Bobescu a entuziasmat publicul cântând la vioară. Elevă a Academiei de muzică din Viena la vârsta de 7 ani şi apoi a Conservatorului din Paris, mica şi talentata violonistă Ana-Maria Lola Bobescu a fost călduros felicitată de rege şi aplaudată îndelung de publicul prezent.

        Aprecierii românești i-a urmat imediat recunoaşterea mondială, micuţa Lola Bobescu devenind virtuasa violonistă de renume mondial, câştigătoarea la 18 ani a Concursului de vioară Ysaye din Bruxelles împreună cu David Oistrah.

        După-amiaza acelei zile de sărbătoare a fost încheiată de festivitatea de distribuire a premiilor de către rege, pe terenurile de volei şi baschet din faţa pavilionului dormitoarelor.

        Acea zi de sfârşit de Iunie a constituit pentru elevii, ofiţerii şi profesorii de la Dealu, o zi de înălţare sufletească”.

Programul serbării de la sfârșitul anului școlar 1932-1933, a cuprins următoarele evenimente: Dezvelirea plăcii omagiale a M.S. Regelui Carol al II-lea, Vizitarea Pavilionului A și a Mănăstirii Dealu, Revista Militară a Șoimilor, Vizitarea Pavilionului General Marcel Olteanu, Defilarea Șoimilor, Program artistic efectuat de Corul și Orchestra Șoimilor, Activități sportive diverse: gimnastică, scrimă, ștafetă, sărituri în lungime și cu prăjina, aruncări (cu discul, lance, ciocan, greutate, mingia praștie), Jiu-Jitzu, curse de garduri, tracțiune cu frânghia, gimnastică la pământ, box.

După înmânarea premiilor la ora 16.00 a celor remarcaţi, regele Carol al II-lea a primit din partea directorului Barbu Bălăcescu, un album omagial, iar suveranul a decorat un număr de 61 foşti profesori, ofiţeri şi elevi ai liceului, cu insigna Şoimul.

 

Surse:

-Arhivele Militare Române, fond Registrul istoric al Liceului Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu. De la înfiinţarea sa şi până în 1940;

– Roboiu Nicolae, Enescu Sorin, Şoimii de la Mănăstirea Dealu. Amintiri despre Liceul Militar Nicolae Filipescu 1912-1948, (f.e.), Bucureşti, 1993;

-Neculai Staicu Buciumeni, 90 de ani de la înființarea Liceului Militar Nicolae Filipescu, Editura Făt Frumos, București, 2002;

-Alexandru Manafu-Târgoviște, Simboluri ale devenirii românești. Liceul Militar „Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu, (f.ed.), Târgoviște, 2012

– Cornel Mărculescu, Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu (1912-1940) – loc de pelerinaj pentru personalitățile vremii, în Analele Universității Hyperion. Studii și comunicări. Istorie,  Editura Victor, București, 2016.

Prof.dr. Cornel Mărculescu