You are currently viewing MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XXIV-A

MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XXIV-A

  • Post category:Editorial

Aşezarea istorică a românilor(continuare)

Comuna Moţăeni, cu 1251 români ortodocşi şi 10 alte naţionalităţi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Iancu Văcărescu”.

Comuna Nucetul, cu 1953 români – ortodocşi, 3 unguri catolici şi 6 alte naţionalităţi. Are o şcoală, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Unirea”.

Comuna Ocniţa, cu 3372 români – ortodocşi, 9 alte naţionalităţi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Lumina Satului”.

Comuna Odobeşti, cu 2191 români – ortodocşi, un german – catolic. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Dor de Muncă”.

Comuna Pătroaia Deal, cu 889 români ortodocşi. Are 2 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Brătescu Voineşti”.

Comuna Pătroaia Vale, cu 1690 români ortodocşi, 5 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, 2 biserici şi 2 Cămine Culturale.

Comuna Petreşti, cu 2240 români – ortodocşi. Are 3 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Îndreptarea Poporului”.

Comuna Picior de Munte, cu 2448 români – ortodocşi. Are 2 şcoli, o biserică.

Comuna Pierşinari, cu 2076 români – ortodocşi. Are o şcoală şi o biserică.

Comuna Pietrari, cu 3655 români – ortodocşi, un german – catolic, 100 alte naţionalităţi. Are 5 şcoli, 3 biserici şi un Cămin Cultural „Mihai Viteazul”.

Comuna Pietroşiţa, cu 2939 români ortodocşi, un ungur – reformat, 2 germani – catolici, 3 evrei şi 6 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, 2 biserici şi un C. Cultural.

Comuna Pitaru, cu 1461 români – ortodocşi, un ungur – catolic şi 1 altă naţionalitate. Are o şcoală, 3 biserici şi un Cămin Cultural „Pictor Nicolae Grigorescu”.

Comuna Poiana de Jos, cu 1847 români – ortodocşi şi 1 altă naţionalitate. Are o şcoală şi o biserică.

Comuna Poiana de Sus, cu 2527 români – ortodocşi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „General Dragalina”.

Comuna Principele Mihai, cu 1867 români – ortodocşi, 5 germani – catolici şi 10 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli şi o biserică şi un Cămin Cultural „Marele Voevod Mihai”.

Comuna Priseaca, cu 687 români – ortodocşi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Învăţător N. Nicolescu”.

Comuna Produleşti, cu 2479 români – ortodocşi, 7 germani – catolici şi 2 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, 2 biserici.

Comuna Puţu cu Salcia, cu 1791 români – ortodocşi, 7 alte naţionalităţi. Comuna are 3 şcoli, 2 biserici.

Comuna Puntea de Greci, cu 1185 români – ortodocşi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Alex. Ioan Cuza”.

Comuna Răcari, cu 2407 români – ortodocşi şi 8 alte naţionalităţi. Are o şcoală şi o biserică.

Comuna Răscăeţi, cu 2160 români – ortodocşi, un german catolic. Are 2 şcoli şi o biserică.

Comuna Răsvadul de Jos, cu 3440 români – ortodocşi, un ungur – catolic, 4 germani – catolici, 2 evrei – mozaici şi 11 alte naţionalităţi.

Are 2 şcoli primare, o biserică şi un Cămin Cultural „Învăţător Const. A. Popescu”.

Comuna Răsvadu de Sus, cu 1223 români ortodocşi, 10 unguri – reformaţi, 10 germani – catolici şi 6 alte naţionalităţi.

Are o şcoală primară de stat şi una particulară şi o biserică.

Comuna Râul Alb, cu 2485 români ortodocşi. Are 2 şcoli, o biserică şi un Cămin Cultural „Regele Mihai I”.

Comuna Româneşti, cu 2671 români – ortodocşi, 2 unguri – reformaţi şi 1 altă naţionalitate. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „General I. Popescu Sanitarul”.

Comuna Runcu, cu 4078 români – ortodocşi, 2 unguri – reformaţi, 14 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli, 4 biserici.

Comuna Săcueni, cu 1657 români – ortodocşi, un ungur – catolic, un german – protestant. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Simion Mehedinţi”.

Comuna Sălcuţa, cu 1539 români – ortodocşi. Are 2 şcoli, 2 biserici.

Comuna Scheiul, cu 1952 români – ortodocşi, 1 altă naţionalitate. Are 2 şcoli şi o biserică.

Comuna Serdanul, cu 1990 români – ortodocşi şi 3 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli şi o biserică.

Comuna Slobozia Moară, cu 2750 români – ortodocşi şi 4 alte naţionalităţi. Are o şcoală şi 2 biserici.

Comuna Şotânga, cu 2660 români – ortodocşi, un german – catolic şi 4 alte naţionalităţi. Are o şcoală primară, o biserică.

Comuna Stăneşti, cu 1415 români – ortodocşi. Are 4 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Elvira şi Dr. Chiriac”.

Comuna Şuţa Seacă, cu 2800 români – ortodocşi. Are 4 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Lumina Săteanului”.

Comuna Tătărăi, cu 2506 români – ortodocşi, un german – catolic şi 9 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Stelian Popescu”.

Comuna Tătărani, cu 3565 români – ortodocşi şi 1 altă naţionalitate. Are 3 şcoli, 3 biserici şi 2 Cămine Culturale.

Comuna Ţâţa, cu 1466 români – ortodocşi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Sf. Ilie”.

Comuna Teiş, cu 1247 români – ortodocşi, 4 alte naţionalităţi. Are o şcoală şi o biserică.

Comuna Ţepeş-Vodă, cu 1404 români – ortodocşi. Are o şcoală şi o biserică.

Comuna Titu, cu 2407 români – ortodocşi, 8 unguri – romano-catolici, 38 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Titu”.

Comuna Ulieşti, cu 2906 români – ortodocşi, un evreu şi 1 altă naţionalitate. Are 4 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Pr. I. Brătescu”.

Comuna Ulmi, cu 1220 români – ortodocşi, un ungur – reformat. Are 2 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Căpitan Andreescu”.

Comuna Ungureni, cu 2494 români – ortodocşi. Are 4 şcoli şi 3 biserici.

Comuna Văcăreşti, cu 2086 români – ortodocşi şi 9 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, o biserică.

Comuna Valea Lungă, cu 3760 români – ortodocşi şi 3 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli, 3 biserici şi un Cămin Cultural la Ogrea cu numele „Buna Vestire”.

Comuan Valea Lungă Cricov, cu 2139 români – ortodocşi, un german – catolic şi 2 alte naţionalităţi.

Are 2 şcoli, o biserică şi 2 Cămine Culturale.

Comuna Valea Mare, cu 2644 români – ortodocşi, are 6 şcoli primare, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Ion Heliade Rădulescu”.

Comuna Valea Voevozilor (Suburbană), cu 1577 români – ortodocşi, 9 unguri – catolici, 1 evreu – mozaic şi 6 alte naţionalităţi.

Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Doamna Smara”.

Comuna Vârfuri, cu 1774 români – ortodocşi, un ungur catolic, 3 germani – catolici, 13 alte neamuri. Are o şcoală şi 2 biserici.

Comuna Vişina, cu 3384 români – ortodocşi şi 10 alte naţionalităţi. Are o şcoală şi o biserică.

Comuna Vişineşti, cu 3543 români – ortodocşi. Are 3 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”.

Comuna Vizureşti, cu 785 români – ortodocşi. Are o şcoală şi o biserică.

Comuna Vlăşceni, cu 1929 români – ortodocşi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Ion Creangă”.

Comuna Voineşti, cu 1417 români – ortodocşi, 2 unguri – reformaţi şi 10 alte naţionalităţi. Are o şcoală, 2 biserici şi un Cămin Cultural.

Comuna Vulcana Băi, cu 1457 români – ortodocşi şi 1 altă naţionalitate. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural.

Comuna Vulcana de Sus, cu 1213 români – ortodocşi şi 34 alte naţionalităţi. Are o şcoală, o biserică.

Comuna Vulcana Pandele, cu 2809 români – ortodocşi, un ungur – catolic. Are 2 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Izvorul de Apă Vie”.

Comuna Zărăfoaia, 1888 români – ortodocşi, 12 unguri – catolici, 11 germani – catolici şi 4 alte naţionalităţi.

Are 3 şcoli, o biserică şi un Cămin Cultural „Buna Vestire”.

 

Comunele urbane

Târgovişte, cu 25.025 români, 140 unguri, 255 germani, 134 evrei, 587 alte naţionalităţi şi 3 nedeclaraţi.

Are 3 grădiniţe de copii, 5 şcoli primare, un liceu teoretic de băieţi, un liceu teoretic de fete, un liceu industrial de băieţi, un liceu industrial de fete, o şcoală de cântăreţi, un liceu militar, o şcoală militară de ofiţeri de Cavalerie.

Pentru pregătirea intelectuală a ucenicilor funcţionează în Târgovişte 2 şcoli de ucenici.

Loc de reculegere târgoviştenii îşi găsesc la cele 16 biserici ridicate de evlavioşii domnitori.

Oraşul Târgovişte are 2 Cămine Culturale şi un Ateneu Popular.

Găeşti, cu 5903 locuitori din care: 5697 români, 37 unguri, 51 germani, 21 evrei, 97 alte naţionalităţi.

Are 2 şcoli primare, un liceu teoretic, 3 biserici şi un Cămin Cultural „Tudor Vladimirescu”.

Pucioasa, cu 4129 locuitori români, 3 unguri, 9 germani şi 27 alte naţionalităţi.

Are 3 şcoli primare şi o grădiniţă de copii, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Alex. Brătescu-Voineşti”.