You are currently viewing ISU DAMBOVITA: Misiunile pompierilor dâmbovițeni în perioada 6 – 12 februarie 2023

ISU DAMBOVITA: Misiunile pompierilor dâmbovițeni în perioada 6 – 12 februarie 2023

  • Post category:Pompierii

În perioada 6 – 12 februarie 2023, echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au acționat la peste 180 de misiuni, din care 136 au fost cazuri medicale, 16 – acţiuni pentru asistența persoanelor aflate în dificultate, iar 18 au fost incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, vegetație uscată etc.).
Instalațiile electrice utilizate cu defecțiuni, utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și coșurile de fum necurățate au reprezentat principalele cauze ale incendiilor produse în această perioadă.
Pentru a preveni astfel de evenimente, facem un apel la responsabilitate din partea cetățenilor în ceea ce privește respectarea regulilor de utilizare a sistemelor de încălzire și a instalației electrice, astfel:
✔ asigurați izolarea termică a mijloacelor de încălzire față de materialele combustibile din apropierea acestora;
✔ verificați, reparați, izolați termic și curățați coșurile de evacuare a fumului pentru a elimina depunerile de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;
✔ nu folosiți sobe sau alte mijloace de încălzire defecte sau cu improvizații;
✔ nu aprindeți focul folosind lichide inflamabile;
✔ nu supraîncălziți sobele sau alte mijloace de încălzire;
✔ nu folosiţi alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
✔ nu introduceți în sobă lemne cu lungimea mai mare decât vatra focarului;
✔ folosiţi soba doar cu uşa închisă;
✔ aşezaţi o tavă metalică în faţa sobei, în dreptul uşii;
✔ nu puneți în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile, haine la uscat;
✔ stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa și nu adormiţi cu focul aprins;
✔ nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă sau cu aparatele de încălzire electrice în funcţiune.
✔ verificați periodic instalațiile electrice astfel încât să puteți înlătura defecțiunile;
✔ nu folosiţi instalaţii electrice cu improvizații;
✔ la suplimentarea receptoarelor asiguraţi-vă că instalaţia existentă poate prelua consumul adiţional;
✔ verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate;
✔ nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite;
✔ instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului.