You are currently viewing EDITORIAL: Ordinul „Coroana României” conferit în 1906 unui oficiant telegrafo-poștal din Târgoviște

EDITORIAL: Ordinul „Coroana României” conferit în 1906 unui oficiant telegrafo-poștal din Târgoviște

  • Post category:Editorial

Urmare a raportului Generalului de Divizie I. Lahovari, ministrul Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 17904 din 12 august 1906, regele Carol I a semnat în Castelul Peleș, la 12 august 1906, decretul nr. 3.064 (aflat la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 144/1906), prin care acorda lui Antoneanu Gheorghe, oficiant superior telegrafo-poștal, gr. 3, la Târgoviște, precum și altora, Ordinul „Coroana României” în gradul de Cavaler.

Prezentăm, apelând la la faleristică, la heraldică și la sigilografie, descrierea decorației și reproducerile grafice care provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale și de la Muzeul Jandarmeriei Române.

Ordinul „Coroana României” a fost instituit prin legea din 10 mai 1881 cu scopul de a recompensa serviciile aduse statului. Potrivit Regulamentului Ordinului „Coroana României” nr. 2.002 din 6 august 1885 (aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642): «decorațiunea acestui Ordin este o cruce cu ramuri egale; fiecare ramură e de smalț roșu având împrejur o dungă albă; între ramuri, cifra regală.

Ordinul „Coroana României” în gradul de Cavaler, model 1881 (avers și revers). Sursa: Muzeul Jandarmeriei Române.

În mijlocul crucii e un medalion cu două fețe: partea de deasupra conține coroana regală de oțel, pe smalț roșu; împrejur, pe un cerc de smalț alb, este scris, în partea superioară: PRIN NOI ÎNȘINE, și în partea inferioară, 14 MARTIE 1881. Reversul medalionului poartă scris la mijloc, pe smalț roșu: 10 MAI; și împrejur, pe un cerc alb: 1866, 1877, 1881. Crucea e atârnată de o panglică albastru-închis, cu câte o dungă pe fiecare latură de culoarea oțelului. Cavalerii poartă pe partea stângă a pieptului, atârnată de panglică, crucea prescrisă mai sus, în mărime de 40 mm, având cifra regală, între ramuri, de argint».

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București