You are currently viewing EDITORIAL: TANCHIȘTII REGIMENTULUI 2 CARE DE LUPTĂ ÎN SPRIJINUL UNOR MARI UNITĂȚI DE CAVALERIE ȘI VÂNĂTORI DE MUNTE ÎN PERIOADA MAI-DECEMBRIE 1943 ÎN CRIMEEA. PARTEA a II-a

EDITORIAL: TANCHIȘTII REGIMENTULUI 2 CARE DE LUPTĂ ÎN SPRIJINUL UNOR MARI UNITĂȚI DE CAVALERIE ȘI VÂNĂTORI DE MUNTE ÎN PERIOADA MAI-DECEMBRIE 1943 ÎN CRIMEEA. PARTEA a II-a

  • Post category:Editorial

2.TANCHIȘTII CĂPITANULUI CERNEA IOAN ÎN LUPTELE PENTRU CUCERIREA LOCALITĂȚII KARANKI

La 2 noiembrie 1942 comandantul companiei a primit ordin să facă parte dinrt-o grupă de sprijin alături de unități ale Diviziei 50 Infanterie germană. După recunoașterea făcută în teren unde a luat cunoștință de misiunea de luptă precizată tanchiștilor români, s-au stabilit misiunile pe plutoane și echipaje, care trebuiau să atace și să cucerească cota 19,2 sud-est de localitatea Karanki (Crimeea).
În ziua de 4 noiembrie având în sprijin două autotunuri de asalt germane, după pregătirea de foc a artileriei și ocuparea aliniamentului de plecare la atac, cele 10 echipaje au trecut la atac desfășurate într-un dispozitiv de luptă, însoțite de infanteria germană. După înfrângerea primelor rezistențe sovietice, tancul căpitanului Cernea a depășit în viteză aliniamentul companiei, depărtându-se la aproximativ 50 m de celelalte tancuri, fiind lovit și scos din luptă de două proiectile perforante trase de inamic, moment în care comandantul a fost grav rănit. Celelalte tancuri și-au continuat ofensiva, conduse de înlocuitorul la comandă slt.Vasile Constantinescu atacând și nimicind infanteriștii sovietici din tranșee, cucerind obiectivul ordonat, pătrunzând în dispozitivul inamic pe o adâncime de 9 km (cu 6 km mai mult decât se prevăzuse în ordinul de luptă).
Viteazul căpitan , în urma rănilor grave avute a încetat din viață fiind depus la biserica din localitatea Bogdanova. În ziua de 8 noiembrie, cu onoruri militare deosebite s-a desfășurat slujba de înmormântare oficiată de către preotul militar, în prezența generalului Hugo Schwab, comandantul Corpului de Munte Român, a reprezentanților Armatei 17 germane și a delegațiilor tuturor unităților militare române din Crimeea. Aflat în vizită pe front la acea dată generalul C. Pantazzi, Ministru de Război a participat personal la ceremonialul dedicat viteazului erou. Au dat onorul cuvenit o companie de onoare formată din două plutoane de tanchiști pe care-i condusese în luptă cu un neobosit spirit de sacrificiu și un pluton de jandarmi, mormântul fiindu-i împodobit de 15 coroane de flori aduse de comandanții de unități în semn de prețuire și recunoștință.
În ordinele de zi date de comandanții, general Hugo Schwab, generalul Nicolae Scarlat Stoenescu, comandantul Diviziei 1 Blindate române, comandantul Armatei17 germane generalul Janeke ș.a. au elogiat pe eroul tanchist român, care căzuse eroic în fruntea subunității sale, exprimându-și recunoștința și venerația față de acest viteaz ofițer.
În Ordinul de Zi nr.7/ 5 decembrie 1943, Ministrul de Război, Generalul C. Pantazzi arăta: ,,Pentru curajul și spiritul său de sacrificiu de care a dat dovadă, ORDON. Citirea pe întreaga armată a căpitanului Ioan Cernea, comandantul Companiei 53 Care de Luptă”.
La propunerea ministrului eroul tanchist a fost decorat cu Ordinul ,,Mihai Viteazul” cls.III-a post mortem, prin IDR nr.97 din 17 ianuarie 1944.

NOTĂ
1. Arhivele militare române, Fond 1157, dosar nr. crt.I (Jurnalul de operații al Batalionului Care
de Luptă .38 de la 20 octombrie 1943-10 ianuarie 1944).
2. Colonel Tc(ret) George D.Gheorghiu, Tancurile, 95 de ani de existență în Armata României
1919-2014, Editura Lumina Tipo, București, 2014.
3. Buletinul Arhivelor Militare Naționale, Revista Document, Anul XVI, nr.2 (60) / 2013

Col.(r) GHEORGHE ȘERBAN