You are currently viewing MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XI-A

MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XI-A

  • Post category:Editorial

Industria: alimentară, chimică, metalurgică, forestieră [Date statistice]

Industria a luat în ultimul timp, în judeţul Dâmboviţa, o mare dezvoltare şi progresează în fiecare an.
La Voineşti şi Pucioasa funcţionează tot timpul sezonului o fabrică de marmeladă, industrializându-se astfel fructele dintr-o renumită regiune pomicolă a judeţului.
Din diferite seminţe oleaginoase se extrage uleiul comestibil în fabricile: Târgovişte, Văcăreşti, Găeşti etc.
Fabrica de conserve din Băleni a încetat activitatea.
Industria chimică. În afară de industria alimentară, industria chimică este reprezentată în judeţul nostru prin Fabrica de Oxigen a Întreprinderilor „Fraţii Niculescu Ciufu”, Soc. Anonimă din Târgovişte. Este situată în comuna Ulmi; a fost înfiinţată în anul 1930.
Forţa motrică 120 HP.
Capitalul investit în maşini şi instalaţiuni la finele anului 1937 era de 2.386.000 lei, iar în clădiri de lei 363.000.
Foloseşte numai 2 lucrători români calificaţi.
Fabrica produce oxigen (gazos) comprimat în tuburi de oţel şi oxigen lichid pe care îl transportă cu un auto-tank, îl gazifică şi umple în tuburi la domiciliul clienţilor.
Capacitatea maximă de producţie anuală este de 200.000 m.c. de oxigen gazos; produce însă anual sub 90.000 m.c. din lipsă de consum.
Producţia în 1932-1937 a evoluat astfel:
Anii Producţia în mc Valoarea în lei
1932 43.506 748.300
1933 57.773 710.800
1934 86.192 1.214.200
1935 84.164 1.314.100
1936 75.714 789.200
1937 73.570 712.000
Materia primă folosită este soda caustică.

Industria cimentului: este reprezentată printr-o singură fabrică, a cărei descriere o dăm mai jos:
„Dâmboviţa” Soc. Anon. pentru fabricarea cimentului portland din comuna Fieni a fost fondată în anul 1914 şi pusă în funcţiune în anul 1923.
Capitalul social la finele anului 1937 era de lei 120.000.000, sporit în cursul anului 1938 la lei 150.000.000.
Capitalul investit în maşini şi instalaţiuni la 31 Dec. 1937 era de lei 150.312.000, iar în clădiri lei 70.612.000.
Forţa motrică de la 1932-1936 a fost de 2.762 H.P., iar în anul 1937 a fost sporită la 4802 H.P.
Fabrica produce: ciment portland superior şi alb.
Instalaţia cuprinde 2 cuptoare rotative şi 2 grupuri de mori, cu o capacitate maximă de producţie de 9000 vagoane a 10 tone, anual.
Se lucrează la noi instalări de maşini pentru dublarea capacităţii de producţie.[ Ibidem, f. 24.]
În perioada 1932-1937 producţia şi vânzarea au variat astfel:

Anii Producţia în tone Vânzarea în tone Valoarea produselor vândute
1932 24.648 27.304 51.456.900
1933 31.293 30.433 54.483.500
1934 39.515 38.356 69.658.100
1935 48.453 47.666 92.444.000
1936 41.781 41.745 82.225.300
1937 56.307 55.856 105.434.300

Produsele se desfac prin intermediul Oficiului de vânzare al fabricilor de ciment. Ca materii prime întrebuinţează: calcarul, marne, bauxite, pirită, pământ alb, gips şi nisip albastru.
În cursul anului 1937 a folosit 477 lucrători, dintre care 87 calificaţi şi 390 necalificaţi, toţi români.
Soc. Dâmboviţa a dat o deosebită importanţă operei sociale, construind şi întreţinând pentru folosinţa personalului administrativ, a lucrătorilor, cât şi a locuitorilor din comuna Fieni şi satele din jur, un dispensar model cu medic permanent, o instalaţie modernă de baie, un cămin cultural cu sală de conferinţe şi spectacole, cinematograf, bibliotecă, sală de lectură şi un cămin de ucenici.
Societatea se bucură de avantajele legii pentru încurajarea industriei naţionale de la înfiinţare.

Prof.univ.dr.habil. Iulian Oncescu,
Prof.dr. Cornel Mărculescu