You are currently viewing EDITORIAL: TANCHIȘTII  REGIMENTULUI  2  CARE DE LUPTĂ ÎN SPRIJINUL UNOR MARI UNITĂȚI  DE CAVALERIE ȘI VÂNĂTORI DE MUNTE  ÎN PERIOADA MAI-DECEMBRIE  1943  ÎN  CRIMEEA. PARTEA I-a

EDITORIAL: TANCHIȘTII REGIMENTULUI 2 CARE DE LUPTĂ ÎN SPRIJINUL UNOR MARI UNITĂȚI DE CAVALERIE ȘI VÂNĂTORI DE MUNTE ÎN PERIOADA MAI-DECEMBRIE 1943 ÎN CRIMEEA. PARTEA I-a

  • Post category:Editorial

1.PREGĂTIREA PENTRU LUPTĂ ȘI ÎNFIINȚAREA BATALIONULUI CARE DE LUPTĂ T.38

Acum 80 de ani în ziua de 11 mai 1943, în urma unui ordin al Marelui Stat Major, un număr apreciabil de tanchiști din Regimentul 2 Care de Luptă au fost deplasați în Crimeea la Centrul de Instrucție Antitanc româno-german Karasubazar.
Se urmărea ca aceștia să încadreze cu echipaje un număr de 50 de tancuri T.38, date în sprijin de Comandamentul Suprem German, în vederea constituirii a trei companii de tancuri independente și care urmau să fie puse la dispoziția unor mari unități din Armata a 3-a română comandată de generalul Petre Dumitrescu. Majoritatea ofițerilor și subofițerilor erau dâmbovițeni și aveau experiența de comandă și luptă, care participaseră la luptele pentru eliberarea Basarabiei și Odessei în vara și toamna anului 1941.
Facem cunoscută precizarea că tancurile amintite, Skoda T-38, de fabricație cehoslovacă, aveau un tun cal.37 mm și două mitraliere cal.7,92 mm cu un echipaj compus din patru militari. Unitatea de foc a unui tanc era de 90 proiectile explozive și perforante și 2.400 de cartușe pentru mitraliere.
Au urmat o perioadă de pregătire tehnică și tactică în program de instrucție intensiv la care au contribuit și specialiști germani.
La sfârșitul lunii iunie 1943 după verificarea nivelului de pregătire pentru luptă de către o comisie româno-germană, s-a apreciat că sunt apți pentru misiunile viitoare. Generalul Petre Dumitrescu a hotărât ca tanchiști să fie încadrați în trei companii de tancuri independente numerotate 51, 52 53 și puse la dispoziția Corpului de Cavalerie și Corpului de Munte.
În zilele de 24 și 25 septembrie aveau să-și dovedească deprinderile și vitejia în luptele din capul de pod Kuban (Cp.52 și 54), remarcându-se în luptele împotriva sovieticilor care debarcaseră un desant maritim de aproximativ 500 de militari bine înzestrați și care posedau armament antitanc, în zona localității Blagovecenskaia. Cele două companii de tancuri întărite cu două plutoane de cavaleriști și un detașament de grenadieri germani, au înfrânt desantul maritim sovietic, împiedicând astfel debarcarea altor trupe. În această luptă au căzut eroic slt.(r) Dumitru Porumb (comandant de pluton) și încărcătorul tancului său fruntașul Stan Cojoacă, iar de la un alt tanc fruntașul Petre Herghelegiu, radiotelegrafist și soldatul Constantin Ciucă, încărcător. Două tancuri au fost scoase din luptă și trei avariate.
În urma unei analize, pe baza învățămintelor și concluziilor a rezultat necesitatea ca cele trei companii de tancuri să fie concentrate într-o formațiune de luptă mai puternică de tip batalion, subunitate tactică denumită Batalionul 38 Care de Luptă. Pe baza propunerilor comandantului Diviziei 1 Blindate, marea unitate din care făceau parte Regimentele 1 și 2 Care de Luptă, a fost numit comandant maiorul Popescu Victor. La conducerea Companiei 52 se găsea căpitanul Romulus Iliant (cu trei plutoane), Compania 53 având comandant pe căpitanul Ioan Cernea (cu două plutoane) și Compania 54 comandată de slt.(r) Miroslav Tarnoveschi (cu două plutoane).

NOTĂ
1. Arhivele militare române, Fond 1157, dosar nr. crt.I (Jurnalul de operații al Batalionului Care
de Luptă .38 de la 20 octombrie 1943-10 ianuarie 1944).
2. Colonel Tc(ret) George D.Gheorghiu, Tancurile, 95 de ani de existență în Armata României
1919-2014, Editura Lumina Tipo, București, 2014.
3. Buletinul Arhivelor Militare Naționale, Revista Document, Anul XVI, nr.2 (60) / 2013

Col.(r) GHEORGHE ȘERBAN