You are currently viewing VOX LEX: DIVORTUL FICTIV ESTE O SOLUTIE IMPOTRIVA RECUPERARII PREJUDICIILOR?

VOX LEX: DIVORTUL FICTIV ESTE O SOLUTIE IMPOTRIVA RECUPERARII PREJUDICIILOR?

  • Post category:VOX LEX

Pentru cei care își trec averea pe numele altuia, pentru cei care divorțează fictiv, lăsând la partaj mai toate bunurile celuilalt soț, sustrăgându-le astfel de la urmărirea silită pornită de creditori, printre care se află și statul(adică noi toți), care urmăresc să recupereze prejudiciile, provocate de cel care astfel își provoacă insolvabilitatea.
Ei, toți aceștia care credeți că „fentați” legea, trebuie să știți că unul, Paulus, jurisconsult roman, acum 2000 de ani a creat „acțiunea pauliana”, care sancționează cu „inopozabilitatea” efectele tuturor acestor acte juridice(contracte, acte juridice unilaterale), încheiate în frauda creditorilor.
Consecința? Vor putea fi valorificate pe cale silită toate acele valori patrimoniale, indiferent prin cate stări de agregare au fost transformate, aflate în mod fraudulos în patrimoniile altora, la „adăpost”.
Desigur, terții de bună credință care au achiziționat de la „insolvabil”, contra cost bunuri, neștiind că cel ce le înstrăinează intenționează să-și volatizeze patrimoniul nu vor fi afectați, buna credință protejându-i.
După aceea, cei care sunteți asociați în SRL sau SA, și credeți că răspundeți limitat la valoarea aportului la capital= 200 RON la SRL, atunci când beneficiați prin interpuși de valori patrimoniale „drenate” din societatea, care astfel devine insolvabilă sau îi provocați chiar falimentul, trebuie să știți că după ce „acțiunea în simulație” dezvăluie adevărul „minciuna interpunerii”, veți răspunde solidar cu averea proprie pentru prejudiciile provocate altora prin intermediul societății comerciale debitoare(„paravan”, „fantomă”),pentru datoriile acesteia față de diverși creditori, nemaibeneficiind de limitarea răspunderii la valoarea capitalului societății(SC).
Toate bunurile din patrimoniul vostru propriu în care au fost transformate valori din societate(SC) prin diferite acte juridice vor putea fi urmărite de creditorii fraudați, ca și cum nu au ieșit din societate, tocmai ca efect al „acțiunii pauliene”, care „neutralizează” efectele translative de natură frauduloasă, care au generat insolvabilitatea/insolvența/falimentul SC(societății comerciale) sau…ONG.
(Art. 1369, 1370 Cod civil – Răspunderea altor persoane – răspunderea solidara a instigatorului, complicelui, tăinuitorului, a celui care trage foloase, deci și a „asociatului” într-o SC, SRL, SA).

Profesor Iorga Ion, Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”