You are currently viewing EDITORIAL: Mihai Eminescu și Cetatea Chindiei

EDITORIAL: Mihai Eminescu și Cetatea Chindiei

  • Post category:Editorial

Luceafărul poeziei românești, s-a născut în familia lui Gheorghe Eminovici (1812-1877) și a Ralucăi (Rareşa, Ralu) Iuraşcu din Joldeşti, fiica stolnicului Vasile Iuraşcu, fiind al șaptelea copil al familiei, dintre cei 11 frați: Șerban (1841-1874), Nicolae (1843-1888), Iorgu (1844-1873), Ruxandra (1845, decedată la scurt timp după naștere), Ilie (1846-1863), Maria (Marghiolița, 1848-1856), Aglaia (1852-1900), Henrieta (1854-1890), Matei (1856-1929. În anul 1876 a absolvit Școala de ofițeri din Iași, cu tresa de locotenent. A participat la Războiul de Independenţă în sudul Dunării, fiind decorat de trei ori) și Vasile (născut în 1858, a decedat de tânăr).

Referitor la anul controversat încă al nașterii lui Mihai Eminescu, într-o psaltire veche, în care sunt scrise consecutiv de către însuși Gheorghe Eminovici, tatăl poetului, nașterile tuturor copiilor săi, este notat pentru posteritate: „Astăzi 20 Decemvrie anul 1849 la patru ceasuri și cincisprezece minute europenești, s-a născut fiul nostru Mihai”. Completând, însuși Mihai Eminescu a scris într-un registru păstrat de Iacob Negruzzi – în care membrii societății „Junimea” își notau data și locul nașterii – că s-a născut „în ziua de Ignat (20 Decemvrie) în satul Ipotești de lângă Botoșani”, iar în Arhivele Gimnaziului din Cernăuți este trecută data de 14 decembrie 1849! Drept urmare, suntem îndreptățiți să credem că tatăl poetului nu s-a putut înșela în scrierea acestei date, mai ales că el, indicând, după cum se vede, pare a fi înscris și ora și minutul imediat după naștere și apoi chiar consemnând-o mai târziu – după cum ne povestește însuși fratele poetului Matei, cel mai longeviv dintre toți copiii familiei Eminovici -: „era om dotat de la natură cu o așa memorie, încât cunoștea pe toți contemporanii săi, boieri și boiernași din toată Moldova”. Așadar, nu este de mirat ca actul de botez să fie eronat, ci e mai de minunat ca cineva să nu creadă ceea ce ne-a transmis mama prin gura poetului și ceea ce ne-a lăsat scris tatăl. Cu atât mai mult, ziua de 15 Ianuarie 1850 se poate considera a fi fost ziua botezului viitorului poet național, cu cât, aceasta fiind calculată matematicește, cade într-o Duminică, și este atât de binecunoscut faptul că botezurile se fac într-o zi de sărbătoare.

În ceea ce privește locul nașterii marelui poet național, acesta este mult mai greu de afirmat. Totuși, din cuvintele poetului care afirmă că s-a născut la Ipotești – unde era moșia tatălui său – în timp ce actul de botez s-a găsit în matricola de născuți a bisericii Uspenia din Botoșani, ar rezulta probabilitatea nașterii la Ipotești, aproape de Botoșani, iar pentru botezul copilului au venit la oraș. Pentru locul unde s-a săvârșit taina sfântă a botezului, chiar și maica Fevronia, mătușa poetului, a afirmat că s-a desfășurat la biserica Uspenia, eveniment la care a luat ea însăși parte. Ceea ce ridică însă și mai multe semne de întrebare, este totuși, ce vârstă avea Mihai Eminescu în momentul decesului la 15 sau 16 iunie 1889 (și această dată a decesului suscită controverse), deoarece așa cum reiese din certificatul de deces înregistrat la Sanatoriul doctorului Șuțu din București, luceafărul poeziei românești avea 43 de ani !!!! Despre sanatoriul în care a decedat marele poet, cunoscut sub numele de Caritatea, clădire care astăzi nu mai există, aceasta fiind dărâmată și pe locul acesteia fiind ridicat în perioada interbelică un imobil cu etaj, putem spune că în locul respectiv situat astăzi pe strada Plantelor din București, la nr. 9, există o placă de marmură pe care stă scris pentru eternitate: „ În acest loc s-a aflat Sanatoriul Caritatea, unde a încetat din viață, la 16 iunie 1889, marele poet român Mihai Eminescu ”.

Despre momentul solemn din 17 iunie 1889, când poetul neamului românesc a fost condus pe ultimul drum, într-o zi ploioasă, cu inserții bacoviene, se cunoaște faptul că, trupul poetului a fost purtat de către un dric simplu, tras de cai, către parcela nr. 9 aflată astăzi în Cimitirul Bellu din București, sicriul mortuar având la căpătâi volumul de „Poesii” (singurul volum de poezii publicat în timpul vieții luceafărului, un volum îngrijit de Titu Maiorescu). La ceremonia funerară, au participat printre alții, așa cum reiese exclusiv din desenul graficianului Constantin Jiquidi (de altfel, singura imagine sau reprezentare grafică de la momentul înmormântării poetului național), Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu, Lascăr Catargiu, Toader Rosetti (fratele Elenei Cuza, soția principelui unificator Alexandru Ioan Cuza), dar și Veronica Micle (1850-1889), cea care, se pare, că a așezat pe sicriul luceafărului un buchet de flori „Nu mă uita”. Totuși, evenimentul a fost descris succint în presa vremii, de către Grigore Ventura, în paginile ziarului „Adevărul”: „Acela ce zace aici înaintea noastră n-a fost al nimănui, ci al tuturor românilor. Nu e dar de mirare că toți îl plângem, dar lacrimile noastre, ale tuturor, se vor schimba în rouă roditoare și binefăcătoare sub razele luminoase ce va răspândi soarele amintirii poetului iubit”.

Marele poet național și universal Mihai Eminescu a vizitat pentru prima dată județul Dâmbovița la vârsta de 16 ani, în vara anului 1866, trecând prin Găești și Titu în periplul de la Blaj spre București, după cum precizează eminescologul Augustin Z. N. Pop. Însuși Mihai Eminescu spunea ulterior despre traversarea munților Carpați, plecând din nordul țării spre Blaj: „Mergeam neoprit prin cărările albe ce duceau crucișe prin lanurile unele-ncă verzi, mergeam, până ajunsei în poala răcoroasă a munților”. Eminul a plecat direct spre Blaj prin Vatra Dornei, Bistriţa, Reghin, Târgu-Mureş, Târnăveni, Mediaş, Blaj, fără a mai trece pe la Ipoteşti, unde, în acea perioadă era o mare epidemie de holeră: „Zi de vară pân-în seară am tot mers fără să stau de fel. Soarele era la apus, aerul începea a se răcori, holdele păreau că dorm din freamătul lor lung, de-a lungul drumului de ţară oamenii se-ntorceau de la lucrul câmpului, cu coasele de-a spinare, fetele cu oale şi doniţe în amândouă mâinile, boii trăgeau încet în jug şi carul scârţâia…Ascuns în maluri, dormea Murăşul, pe el trosnea de căruţe podul de luntri, pe care-l trecui şi eu”. În apropiere de Blaj, viitorul poet și-a demonstrat „voluptățile tritonice” de bun înotător în apele Târnavei Mari care se prăvălește spre Târnava Mică, înainte de confluența cu Mureșul: „Făcea tot felul de isteții nautice, intrând în apă într-un loc și ieșind mai târziu unde nici nu te așteptai, spre admirația chiar și a celor mai buni înotători din Blaj. Erau mulți înotători buni în Blaj, dar cu Eminescu niciunul nu se putea ținea”. În romanul autobiografic ,,Geniu pustiu”, Mihai Eminescu povesteşte despre călătoria sa spre Blaj din vara anului 1866: ,,Într-o zi frumoasă de vară, îmi făcui legăturica, o pusei în vârful băţului şi-o luai la picior pe drumul cel mare împărătesc. Holdele miroseau şi se coceau de arşiţa soarelui…eu îmi pusesem pălăria în vârful capului astfel încât fruntea rămânea liberă şi goală şi fluieram alene un cântec monoton, şi numai lucii şi mari picături de sudoare îmi curgeau pe frunte deasupra obrazului”.

După experiența ardeleană de la Blaj, așa cum reiese din însemnările acestuia, citat ulterior de Gabriel Mihăescu și Eugen Fruchter, luceafărul poeziei românești Mihai Eminescu a poposit ulterior la Târgoviște într-un turneu cu trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale și Daniil Drăghici în perioada din vara anului 1867 – aproximativ 9 martie 1868. În cadrul acestui turneu, rolul lui Mihai Eminescu era acela de poet dramatic, regizor, actor, copiator de texte și sufleur.

Contract încheiat între Direcția Generală a Teatrelor și Mihai Eminescu în data de 29 septembrie 1868 pentru funcția de sufleur II și copist al Teatrului Național din București, poetul fiind plătit cu 450 lei. Arhivele Naționale Istorice Centrale București, fond Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, dosar 140/1874.

Aceiași cercetători care și-au aplecat studiile asupra trecutului istoric al fostei Cetăți de Scaun a Țării Românești, susțin că potrivit unei telegrame aflată la Biblioteca Academiei Române, expediată de Iorgu Caragiale din București și adresată lui A. Vasilescu, antreprenorul grădinii Parțacov din Târgoviște, acesta își anunță turneul în Târgoviște, din telegramă reieșind faptul că „Trupa a fost în localitate și în anii următori”. În plus,  „tradiţia intelectuală locală păstrează, amintirea unor vizite ale poetului la via de la Viforâta, a ceasornicarului Carol Toth (în hotarul oraşului)”. Nu întâmplător, cunoscuta poezie „Epigonii”, semnată de Mihai Eminescu, se pare că şi-a avut punctul de plecare la Curtea Domnească din Târgoviște, pe care marele poet român a vizitat-o în anul 1867. De remarcat, este faptul că în urma vizitelor în fosta capitală a Țării Românești, publicistul Mihai Eminescu a evocat în presa vremii orașul Târgoviște printr- o serie de articole în paginile gazetei „Curierul de Iași”. Astfel, în nr. 125-130 din noiembrie 1876, Mihai Eminescu face referire la Târgoviște, ca reședință a Mitropoliei Ungrovlahiei, unde se tipărește, printre altele, „Îndreptarea legii”, în anul 1652. De asemenea, în articolul „Boierii de odinioară”, Mihai Eminescu face o analiză pertinentă a istoricului orașului de sub Turn, drept pentru care „Prețuirea acordată de poet noii reședințe de scaun întemeiate de Mircea cel Bătrân este una semnificativă, considerând-o un simbol al luptei unitate a românilor și a celorlalte popoare asuprite din această parte a Europei”.

De asemenea, Mihai Eminescu a mai scris articolul „Mihai Viteazul și Matei Basarab în ochii liberalilor”, iar într-un alt editorial intitulat „Cine determină soarta României?”, a făcut aprecieri pertinente asupra etimologiei toponimelor „Târgoviște” și „Dâmbovița”. În plus, informații prețioase descoperim și din articolul publicat în gazeta Curierul de Iași nr. 74 din 4 iulie 1876, intitulat sugestiv „Bătrânii noștri erau practici”, unde este menționat județul Dâmbovița că (…) între anii 1837-1839, s-a deschis „drumul în Plaiul Ialomiții, spre Brașov… iar populația județului număra 94.256 locuitori în anul 1840 ”.

În anul 1876, poetul național și universal face ample referiri despre localitățile Pucioasa, Bezdead, Mărgineni, toate regăsindu-se în județul Dâmbovița, dar și despre hidronimul Ialomița, inclusiv asupra Băilor Pucioasa, aceasta din urmă fiind ilustrată în articolul din „Curierul de Iaşi”, din 1876, articol intitulat „Economia naţională şi d. A. Vlădescu, doctor în drept, doctor în medicină”. Articolul se încheie printr-o „scrisoare – pamflet expediată din Târgovişte”, care se regăseşte într-un manuscris eminescian, ce păstrează mai multe variante ale unei balade sugestiv intitulate „Maria cea bălaie, frumoasa din Besdad” (Bezdead). Alte mențiuni ale poetului despre județul Dâmbovița se referă la sporul natural al populaţiei la nivelul rural al judeţului între anii 1870-1874, toate acestea regăsindu-se în „Revista statistică”, o publicaţie ieşeană, dar şi în ziarul „Timpul”.

 

Surse:

-Arhivele Naționale Istorice Centrale București, fond personal Mihai Eminescu, pachet I-22; fond Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, dosar 140/1874; fond Colecția Documente Fotografice F I 966; fond Colecția Documente Fotografice F II 4401;

-Mihai Eminescu, Bătrânii noștri erau practici, în gazeta Curierul de Iași, nr. 74, 4 iulie 1876;

-N. D. Giurescu, Când s-a născut Eminescu?, Convorbiri literare, 1892;

-Mihail Eminescu, Poezii, cu o notiţă biografică de Căpitanul Eminescu, fratele poetului M. E., Bucureşti, „Librăria Alcalay”, Biblioteca Academiei Române, I. 101830;

-Corneliu Botez, Unde s-a născut poetul Mihai Eminescu?, În vol. „Mihai Eminescu  – Literatură”, Iași, 1904;

-Mihail N. Popescu Colibaș, Data nașterii lui Eminescu, Convorbiri literare, 1904;

-C. Iordăchescu, Locul şi data naşterii lui Eminescu, Adevărul literar şi artistic, IV, nr. 217, 1 februarie 1925;

-I. E. Torouțiu, Studii și documente literare, vol. IV, Junimea, Institutul de Arte Grafice Bucovina, 1933;

-Teodor V. Stefanelli, Amintiri despre Eminescu, Colecția Eminesciana, Editurea Junimea, București, 1982;

-George Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu, Editura Minerva, București, 1986;

-Gellu Dorian, Emil Iordache, Pașii poetului, Editura Timpul, Iași, 2000;

-Ștefan Cacoveanu, Amintiri despre Eminescu, Ediție îngrijită de Corneliu Remus Cacoveanu, Ion Buzași, Ion Mărgineanu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000.

 

Prof.dr. Cornel Mărculescu